Continutul dosarului de import

Continutul dosarului de import

In ce priveste continutul obligatoriu al dosarului de import in caz de control, facem urmatoarele precizari legate de documentele care vor insoti operatiunea:

– contractul / comanda cu furnziorul, din care sa reiasa conditia de livrare a marfii, conform INCOTERMS;

– invoice-ul (factura) emisa de furnizor, din care sa rezulte datele complete de identificare ale celor doi parteneri, data emiterii, descrierea bunurilor (denumire, cantitate, pret valoare), alte elemente specifice (daca s-a emis anterior vreo factura de avans si valorea acesteia cu minus, valoarea transportului – daca este asigurat de furnizor, dar suportat de beneficiar, conform conditiei de livrare specificate in contract/comanda etc);

– factura de transport – daca transportul este asigurat de o firma terta si cade in sarcina beneficiarului – conform conditiei de livrare din contract/comanda;

– dovada asigurarii marfii pe timpul transportuli – daca aceasta cade in sarcina beneficiarului, conform conditiei de livrare din contract/comanda;

– packing-listul – in care sint mentionate greutatile produselor; 

– DVI-ul (declaratia vamala de import) – eliberata de vama unde se face vamuirea produselor importate;

– orice alte documente justificative (facturi) pentru diverse cheltuieli aferente importului (manipulare, incarcare – descarcare, depozitare etc);

– certificatul de origine a marfii eliberat de furnizor;

– dovada platii taxelor aferente impozrtului (TVA, accize, taxe vamale etc – dupa caz).

– dovada beneficiarului ca are calitatea de importator al bunurilor, respectiv contractul / comanda din care sa reiasa ca acesta va deveni proprietar al acestora sau factura prin care va refactura aceste bunuri catre proprietarul de drept, prin aplicarea structurii de comisionar, in cazul in care cel care a efectuat importul doar a facut oficiul de a efectua importul bunurilor.

Baza legala:

– art. 131, 136, 139, 139^1 alin. (1), 151^1 din codul fiscal si punctul 59 din normele date in aplicarea art. 151^1.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 18 septembrie 2013

Leave a Reply