Clienti

Grupul de firme Audit TEAM, format din societatea Audit EAM Zuca SRL si societatea Audit TEAM Evolution & Development SRL, are în portofoliu clienţi din diferite domenii de activitate, atât din punct de vedere al auditării, cât şi al consultantei, contabilitatii si analizei.

Cele mai reprezentative contracte încheiate de grupul de societati cu clientii sai sunt pe audit financiar, audit intern, audit fonduri nerambursabile si contabilitate.

Din motive contractuale de confidenţialitate nu putem prezenta denumirea clientilor (pe masura ce avem acordul scris al acestora vom afisa si denumirea), însă vă prezentăm numarul contractelor pe fiecare categorie de serviciu prestat si ponderea serviciilor oferite în totalul cifrei de afaceri realizate de societate în exerciţiul financiar 2010.

Printre contractele realizate sau in curs de realizare enumeram:

 • Audit situatii financiare
 1. Trei societati din domeniul prestarilor de servicii
 2. O societate din domeniul productiei de mobilier
 3. Doua societati din domeniul comertului / retail
 4. Doua societati din domeniul comertului / duty-free
 5. Trei societati din domeniul contructiilor
 6. Doua societati in domeniul hotelier si restaurant
 • Audit intern
 1. Trei societati din domeniul managementului
 2. O societate din domeniul proiectelor cheie si antreprenoriat
 3. O societate din domeniul exportului de echipamente
 4. O societate din domeniul importului de tehnologii si echipamente
 5. Doua societati din domeniul importului de materii prime
 6. O societate din domeniul acordarii de credite ipotecare si mobiliare
 7. Patru societati din domeniul constructiilor
 • Audit fonduri europene
 1. „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea centrului scolar pentru educatie incluziva Babeni – Judetul Valcea” Axa prioritara III – Imbunatatirea infrastructurii sociale AM POR SV/23/3/3.4/27/09.07.2009
 2. „Formare si asistenta in domeniu managerial – antreprenorial pentru mici si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est” – POSDRU/92/3.1/S/62459
 3. JLS/2008/JCIV/AG/1013 “Consolidarea cooperării judiciare internaţionale în domeniul responsabilităţii părinteşti (noul Regulament Brussels II)”
 4. „Cercetari privind evaluarea riscului seismic si elaborarea unui model conceptual si dunctional pentru estimarea pierderilor utilizand sistemele informationale”, din cadrul Contractului de finantare nr. 31-023/2007
 5. „Sistem informatic integrat, bazat pe inteligenta artificiala, pentru examinarea cererilor de brevet de inventie – EXAMBREV”
 6. „Sistem flexibil pentru accesarea personalizată a serviciilor destinate persoanelor vârstnice”
 7. „Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare depuse pentru Axele Prioritare 1-5 din Programului Operational Regional 2007 – 2013″
 8. „The Rule of Law Program South East Europe (RLP SEE) Bosnia and Herzegovina – Commentary on the Constitution of BiH” –  BHZ-08/060
 9. „Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei” –  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 – Investeste in Oameni! POSDRU77/3.2/A/47818
 10. „Early Stage Research Training in an Eastern European Site with Tradition in Computational Science and Engineering” – Project No: 20552
 11. „Coupled Multiscale Simulation and Optimization in Nanoelectronics” – Project No: 19417
 12. „Campanie de promovare a Programului Operaţional Sectorial de Mediu – LOT IV Realizarea unei cercetări naţionale cu privire la nivelul de conştientizare privind Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) în cadrul publicului larg şi al potenţialilor beneficiari“
 13. „Insurance Supervisory Commission (CSA) – consolidation of the early warning system and the risk-based supervision” – Proiect 2005/017-553.03.06.01
 14. „Improvement of the institutional capacity of the Romanain National Securities Commission – CNVM” – Proiect 2005/017-553.03.08.02
 15. „Învățare pentru ocupare , ocupare pentru dezvoltare deplină – Centru regional multifuncțional pentru ocupare activă” POSDRU/101/5.1/G/75432
 16. „Transfer of Knowledge(ToK) – 4nEDA: Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge(ToK) Development Host Scheme” Universitatea Politehnica
 17. „Şanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolvenţi de studii superioare – STASS”  POSDRU/106/5.1/G/75862
 18. „Ferma piscicola pentru cresterea si procesrea pastravului – Stoenesti, Arges” Fondul European de Pescuit in cadrul programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
 19. „Intarirea capacitatii de auditare a sistemelor si procesului de control intern” – AM PNDR
 20. „Modernizarea si diversificarea activitatii de productie – SC RECON-EX S.R.L.” -POS CCE Cod SMIS 12748
 21. „Reabilitarea Spialului Judetean de Urgenta Valcea” cod SMIS 13064 POR 2007-2013

 

 • Audit fonduri nationale
 1. „Problema ţiganilor în România în secolul al XIX-lea. Instituţia robiei, mişcarea aboliţionistă şi emanciparea ţiganilor” –  Proiect ID_717 finantat prin CNCSIS-UESFICSU
 2. „Atlasul arheologic al Romaniei din paleolitic pana in anul 1000 p.Chr. Redefinirea epocilor si orizonturilor cultural-cronologice din perspectiva datelor oferite de cercetarile interdisciplinare” – Proiect ID_664, finantat prin CNCSIS-UESFICSU
 3. „Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul al XIX-lea” – Proiect ID_21, finantat prin CNCS-UEFISCDI.
 4. „Oameni si fiare. Cercetarea statutului, real si imaginar, al lucratorului de fier in societatea romaneasca, din epoca preindustriala la societatea de consum” – Proiect ID_1173, finantat prin CNCS-UEFISCDI.
 5. „Atlas etnografic roman. Sarbatori si obiceiuri. Cercetari stiintifice in comunitatile istorice romanesti din jurul granitelor. Bulgaria” – Proiect ID_960, finantat prin CNCS-UEFISCDI.
 • Contabilitate

1.  Doua societati din sectorul 2 Bucuresti

2.  Trei societati din sector 3 Bucuresti

3.  O societate din sectorul 5 Bucuresti

4.  O societate din sectorul 1 Bucuresti

5.  Doua societati din sectorul 4 Bucuresti

 • Consultanta
 1. Trei societati din diverse domenii de activitate