Casare imobilizari neamortizate complet

Casare imobilizari neamortizate complet

In situatiile in care se constata, din punct de vedere tehnic, ca unele imobilizari, existente in patrimoniul unei companii la un moment dat, trebuie casate inainte de expirarea perioadei de amortizare fiscala a acestora, conform Nomenclatorului mijloacelor fixe, sub aspect fiscal, putem sublinia urmatoarele:

– conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala;

– pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiatain sold la data de 31 decembrie a anului constatarii, amortizarea nerecuperata se calculeazain baza valorii ramase neamortizata, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data;

– Codul fiscal nu prevede in categoria cheltuielilor nedeductibile sau cu deductibilitate limitata pierderile din cedarea mijloacelor fixe;

– valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate este cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.

In vederea valorificarii mijloacelor fixe propuse la casare si aprobata de catre managementul companiei la propunerea comisiei de inventariere, in baza unui raport tehnic de constatarea starii tehnice, pentru scoaterea din uz a materialelor de natura mijloacelor fixe se va intocmi formularul Proces-Verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3/Aa).Caurmare a intocmirii acestui proces-verbal se va realiza dezmembrarea mijloacelor fixe si obtinerea deseurilor de catre societate, precum si vanzarea la fier vechi a deseurilor rezultate din dezmembrare.

Conform prevederilor art.160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, se aplica taxarea inversa pentru livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:

– livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

– livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusasi reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;

– livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlasi sticla.

Din punctul de vedere contabil, al facturarii:

• vanzarea unor astfel de deseuri este supusa taxarii inverse daca societatea achizitoare a deseurilor este inregistrata in scopuri de TVA;

• emiterea facturii se face fara a preciza TVA, cu mentiunea „taxare inversa” conform art. 16 alin (2) lit. a) din Codul fiscal.

Pe considerentul ca livrarea se realizeaza conform prevederilor de la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, remarcam faptul ca sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

  •  preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
  •  preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi pus la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
  • preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decat bunurile de capital prevazute la art.149 alin (1) lit. a), pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG44/2004 privind Normele la Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 februarie 2014

Leave a Reply