Bunuri cedate prin sponsorizare – Ajustare TVA

Bunuri cedate prin sponsorizare – Ajustare TVA

In primul rand sa spunem ca sponsorizarea, conform prevederilor legale, reprezinta actul juridic prin care doua personane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.

Pot fi in conditiile legale, beneficiari ai sponsorizarii:

• Persoane juridice fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

• Institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice;

• Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii;

• Persoane fizice cu domiciliul in Romania a caror activitate este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

In conformitate cu prevederile art. 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare, nu constituie livrare de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare sau de mecenat, daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din:

• Operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere ;

• Operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate.

In privinta incadrarii in plafon, in conditiile legii, sunt prevazute urmatoarele aspecte:

• Realizarea incadrarii in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic;

• in vederea realizarii incadrarii in aceste plafoane nu se iau in calcul sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numererar, si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa ;

• depasirea plafoanelor reprezinta livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa.

Alte aspecte mentionate de Codul fiscal in privinta sponsorizarii:

• potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare a bunurilor acordate drept sponsorizare peste limita legala este reprezentata de pretul de cumparare al acelor bunuri;

• in cazul depasirii cheltuielilor cu sponsorizarea, societatea trebuie sa colecteze TVA pe care o include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv;

• pentru suma care reprezinta depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea se emite autofactura.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare;

Legea 32/1994 cu modificari si completari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 06 ianuarie 2013

Leave a Reply