Cine suntem

Grupul de firme Audit TEAM, format din societatea Audit EAM Zuca SRL si societatea Audit TEAM Evolution & Development SRL, este specializat în servicii de audit (situatii financiare, statutar, intern, financiar, fiscal şi fonduri europene-structurale), contabilitate financiară, consultanţă contabilă şi fiscală, precum şi analiză financiară.

Societatile Audit EAM si Audit TEAM sunt ambele membre active a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi membre a Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

  • Camerei Auditorilor Financiari din România – Audit EAM autoriz. 908/2009
  • Camerei Auditorilor Financiari din România – Audit TEAM autoriz. 1165/2013
  • Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România – Audit EAM autoriz. 6523/2009
  • Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România – Audit TEAM autoriz. 8526/2013

Societatile noastre au o bogată experienţă în domeniul auditului şi contabilităţii. Experienţă dobândită prin  activităţi desfasurate în cadrul contractelor încheiate cu diverse societăţi comerciale si institutii publice, precum si prin activităţi de cercetare în domeniul învăţământului (elaborare cursuri, sustinere seminarii, programe cercetare, etc.).

Echipa noastră este formata din auditori şi experti contabili autorizati. Integritatea acestora asigură încredere în raţionamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor în vederea exprimării unei opinii finale pertinente şi motivate.

Profesionalismul, integritatea morală, experienţa, flexibilitatea şi cunoştinţele personalului permit societăţii noastre să ofere servicii de calitate, informaţii şi soluţii concrete, realiste, ce permit clienţilor luarea celor mai bune decizii in afaceri.