Aspecte privind supravegherea video a angajatilor la locul de munca

Aspecte privind supravegherea video a angajatilor la locul de munca

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea 677/2001, orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate la art. 7 alin. (1), art. 8 si 10, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

In intelesul legii (art. 3 lit. a), datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Totodata, prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea (art. 3 lit. b) din lege).

Datele din categoriile mentionate la art. 7 alin. (1), art. 8 si 10 sunt:
– datele cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, precum si a datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala;
– datele cu caracter personal avand functie de identificare (codul numeric personal sau a alte date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala);
– datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii.
Asadar, orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia celor anterior precizate, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Conform art. 36 din acelasi act normativ, prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare in termen de 3 luni de la intrarea sa in vigoare.

Legea 677/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 21 noiembrie 2001, moment la care a intrat in vigoare si a fost pusa in aplicare in termen de 3 luni de la aceasta data.

In concluzie, apreciem in baza acestor dispozitii legale ca odata cu intrarea in vigoare si punerea in aplicare a Legii 677/2001 putem considera ca prelucrarea imaginii salariatilor prin sisteme de supraveghere video poate fi efectuata numai dupa momentul in care persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

In plus, mentionam ca anul trecut a fost emisa Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 52/2012 care vizeaza in mod special si exclusiv numai prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Conform art. 1 alin. (1) din Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea sau orice alte operatiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8 alin. (1) din acelasi act normativ prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video este permisa pentru indeplinirea unor obligatii legale exprese sau in temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.

Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste ca in situatia in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (1), prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video nu se poate efectua decat pe baza consimtamantului expres si liber exprimat al acestora, cu respectarea drepturilor persoanelor angajate, in special a informarii prealabile a acestora.

In continuare, alin. (3) prevede ca nu este permisa prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video in interiorul birourilor unde acestia isi desfasoara activitatea la locul de munca, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege sau a avizului Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (1) din acelasi act normativ, prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 11.06.2012, asa incat de la aceasta data a intrat in vigoare.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 06 noiembrie 2013

Leave a Reply