Aspecte privind obligativitatea programarii concediilor de odihna

Aspecte privind obligativitatea programarii concediilor de odihna

Pentru a defini concediul de odihna, conform legislatiei, acesta este o perioada de repaus, destindere, recreere in urma indeplinirii sarcinilor la locul de munca. Dreptul la concediul de odihna anual este un drept care se acorda obligatoriu si este garantat tuturor salariatilor, fiind reglementat prin articolele 144-158 din Legea nr.53/2003, republicata (Codul muncii).

In privinta programarii concediilor, conform art.148 din Codulmuncii, angajatorului ii revine obligatia sa programeze, pana la sfarsitul anului calendaristic, efectuarea concediului de odihna pentru anul urmator pentru toti salariatii.

Conditiile in care se poate face programarea concediilor tin de urmatoarele:

• perioadele de concediu nu pot depasi o durata de 3 luni in cazul in care programarea se face individual, respectiv vor fi minim 3 luni in cazul programarilor colective. In ambele situatii mentionate, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile inainte de efectuare;

• in situatia in care cererea de concediu a fost fractionata, potrivit noilor modificari ale Codului muncii, fiecare salariat trebuie sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt (inainte, obligatia era de a efectua cel putin 15 zile lucratoare neintrerupte);

• in situatia in care salariatul este in concediu de odihna, prevederile Codului muncii ii permit angajatorului sa solicite salariatului reintoarcerea sa la locul de munca doar in caz de forta majora sau pentru interese urgente care necesita prezenta acestuia;

• anagajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca;

• in cazul in care salariatul are nevoie de timp liber pentru a rezolva unele probleme personale, se prevede in Codul muncii art. 153 alin. 91) ca angajatul are dreptul sa solicite zile de concediu fara plata – durata acestor concedii fiind stabilita, de regula, prin regulament intern. O situatie asemanatoare este si daca salariatul doreste sa urmeze un curs de pregatire profesionala, de exemplu. Dupa cum precizeaza art.158 din Legea53/2003 privind Codul muncii, acest concediu se poate acorda cu sau fara platasi durata acestuia nu se deduce din durata concediului de odihna anual.

Baza legala: Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata cu modificari si completari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 23 ianuarie 2014

Leave a Reply