Aplicabilitatea TVA la subventii

Aplicabilitatea TVA la subventii

Prevederile Ordinului 1877/2013 aduc precizari in privinta situatiilor in care se calculeaza TVA  pentru subventiile primite de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

Sub aspectul aplicarii TVA la subventii, art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal subliniaza  elementele care constituie baza de impozitare a TVA si situatia cand TVA se va aplica la  subventii; pentru livrari de bunuri si prestari de servicii aceasta baza pentru calculul TVA se  constituie din:

• contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din  partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert;

• subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Prin normele de aplicare la Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, HG44/2004  la pct. 18 se stabileste ca subventia este legata direct de pret daca se indeplinesc cumulativ  urmatoarele conditii:

– subventia este concret determinabila in pretul bunurilor si/sau al serviciilor, respectiv  este stabilita pe unitatea de masura a bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, in  sume absolute sau procentual;

– cumparatorii trebuie sa beneficieze de subventia acordata furnizorului/prestatorului, in  sensul ca pretul bunurilor/serviciilor achizitionate de acestia trebuie sa fie mai mic decat  pretul la care aceleasi produse/servicii s-ar vinde/presta in absenta subventiei.

Nu se includ in baza de calcul a TVA:

• subventiile care sunt acordate pentru indeplinirea unor parametri de calitate sau pentru  acoperirea unor cheltuieli;

• alte situatii similare.

Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr.4/2013 aduce o lamurire in privinta situatiei cand o  subventie este aferenta pretului, si anume:

• se considera ca aceasta subventie este in baza TVA si aferenta pretului daca suma  subventiei depinde de volumul bunurilor livrate sau serviciilor prestate;

• suma totala a subventiei creste sau scade direct proportional cu numarul de unitati de  masura subventionate;

• subventia totala dintr-o anumita perioada de timp se determina in corelatie directa cu  numarul unitatilor de masura al bunurilor sau serviciilor subventionate;

• suma subventiei poate fi determinata inainte de desfasurarea activitatii, cand  beneficiarul subventiei cunoaste inainte de prestarea serviciilor / livrarea bunurilor  suma absoluta sau procentuala pe care o va incasa pentru bunurile/serviciile  subventionate.

Baza legala:

Ordin 1877/2013 care aproba Decizia Comisiei fiscale centrale 4/2013;

Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG44/2004 privind Normele la  Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 27 ianuarie 2014

Leave a Reply