ANAF va prelua activitatea Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor

ANAF va prelua activitatea Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se va reorganiza ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Gărzii Financiare (GF) şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare fiscală, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Astfel, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică în cadrul ANAF, iar preluarea personalului în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau în structurile subordonate, după caz, se va face în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.

Personalul din cadrul Gărzii Financiare şi ANV care a ocupat, până la data reorganizării, funcţii publice specifice de comisar va fi încadrat pe funcţii publice generale în limita numărului de posturi aprobat pentru ANAF- aparat propriu şi unităţi subordonate, în condiţiile legii.

Potrivit proiectului de act normativ, în cadrul ANAF se înfiinţează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de combatere a actelor şi faptelor de fraudă şi evaziune fiscală. Funcţiile utilizate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice cu statut special de inspector antifraudă şi funcţii publice generale. Personalul care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă are drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

Proiectul prevede că la orice acţiune de control participă minimum doi inspectori antifraudă.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în cazurile în care există indicii de săvârşire a unor fapte penale, poate să solicite Ministerului Afacerilor Interne să asigure personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de funcţionarii publici în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Afacerilor Interne şi ANAF”, se arată în document.

Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului in termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, iar după intrarea în vigoare a acestei hotărâri se înfiinţează în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice cu personalitate juridică.

Aria de competenţă teritorială a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice corespunde regiunilor de dezvoltare, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

„Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se înfiinţează prin transformarea direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului în care va fi stabilit sediul direcţiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbţie a celorlalte direcţii generale judeţene ale finanţelor publice din aria de competenţă stabilită. Municipiile în care se înfiinţează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi lista direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice care se reorganizează ca direcţii generale regionale ale finanţelor publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, arată proiectul de act normativ.

Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice preiau prin fuziune prin absorbţie direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale din aria de competenţă stabilită precum şi secţiile judeţene ale Gărzii Financiare şi Secţia Municipiului Bucureşti.

„Abordarea structurii regionale are ca principal obiectiv îmbunătăţirea performanţei operaţionale a ANAF, incluzând Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) şi Garda Financiară (GF), şi diminuarea costului colectării, în condiţiile în care de la nivel central la nivel teritorial se va opera cu un număr de opt structuri în locul celor 42 existente în prezent. Funcţiile suport, precum şi calitatea de ordonator terţiar de credite vor fi retrase structurilor judeţene, fiind transferate nivelului regional (prin comasarea parţială a funcţiilor suport şi preluarea execuţiei bugetare, a inventarelor, a arhivelor etc.). Nivelul regional va avea inclusiv un rol de planificare, coordonare şi control în raport cu unităţile subordonate din raza sa teritorială”, conform Notei de fundamentare.

Totodată, Nota de fundamentare precizează că funcţiile de conducere din cadrul ANAF vor fi reduse cu 30%.

De asemenea, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se organizează ca structură cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Personalul acestei direcţii îşi menţine drepturile salariale de care a beneficiat până la data dobândirii personalităţii juridice conform prezentei ordonanţe de urgenţă.

Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data reorganizării şi orice alte bunuri ale Gărzii Financiare şi ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice sunt preluate de ANAF şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, după caz.

Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului in termen de 30 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe.

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală competente.

Potrivit proiectului, Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost creată în anul 2003, în baza Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, ca urmare a recomandărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), prin reunirea structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), cu competenţe în administrarea veniturilor bugetare, în cadrul aceleiaşi entităţi publice.

În prezent, ANAF este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 109/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Începând din anul 2005, în subordinea ANAF funcţionează Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Financiară.

Deşi în anul 2005 cele două instituţii sus menţionate au fost integrate în ANAF, ele si-au pastrat propriile structuri teritoriale, precum şi propriile servicii suport.

Restructurarea ANAF a fost anunţată prin Memorandumul cu tema ‘Programul multianual de modernizare a administraţiei fiscale’ aprobat de Guvern în 18 aprilie 2012 şi constituie o precondiţie pentru implementarea ‘Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale’, proiect pentru care s-a semnat un acord de împrumut cu Banca Mondială în valoare de 70 de milioane de euro în data de 8 mai 2013.

Sursa: agerpres.ro

Data aparitiei: 14 iunie 2013

Leave a Reply