ANAF: Registrul unitatilor/entitatilor de cult

ANAF: Registrul unitatilor/entitatilor de cult

ANAF suspune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Inscrierile in registru se solicita de catre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Entitatea/unitatea de cult se inscrie in registru daca, la data depunerii cererii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • desfasoara activitatea in domeniul pentru care a fost constituita;
  • a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
  • nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
  • nu a fost declarata inactiva, potrivit art.92 din Codul de procedura fiscala.

Cererea se completeaza cu ajutorul aplicatiei informatice afisata pe site-ul ANAF si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Impreuna cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune si certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale locale, in a caror evidenta aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe locale.

ANAF va solutiona cererile in termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde urmatoarele informatii:

a) denumirea entitatii/unitatii de cult;

b) codul de identificare fiscala;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data inscrierii in registru;

e) data radierii din registru;

f) informatii privind inscrierile si radierile in/din registru.

Registrul va fi public, potrivit legii se va afisa pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro/Informatii publice.ro

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 27 martie 2019

Leave a Reply