ALERTA!!! Declaratia 101 trebuie depusa pana maine

ALERTA!!! Declaratia 101 trebuie depusa pana maine

Contribuabilii trebuie sa depuna la ANAF pana pe 25 martie formularul 101 prin care sa declare impozitul pe profit aferent anului 2014. Declaratia a fost modificata in ianuarie, astfel ca aceasta se completeaza dupa reguli noi. De asemenea, programul de intocmire a formularului 101 a fost actualizat recent de ANAF.

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Astfel, formularul 101 privind impozitul pe profit pe 2014 trebuie depus pana pe 25 martie.

Exceptie de la aceasta regula fac organizatiile nonprofit (ONG) si cei care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Acestia au avut obligatia de a depune declaratia pana pe 25 februarie.

Declaratia 101 a fost modificata in ianuarie prin Ordinul ANAF nr. 4024/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2015. Actul normativ stabileste, printre alte, cum va depune formularul o anumita categorie de contribuabil.

Mai exact, este vorba despre contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestia au obligatia sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat.

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare.

In schimb, persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare trebuie sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

Cum se completeaza anul acesta declaratia?

Declaratia 101 se completeaza pe baza unor reguli noi, ca urmare a modificarilor introduse de Ordinul ANAF nr. 4024/2014. Conform actului normativ, rubrica Perioada se completeaza astfel:

 • perioada cuprinsa intre data de intai a primei luni din trimestrul in care contribuabilii au inceput sa desfasoare activitatile prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal, si sfarsitul anului de raportare, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in cursul anului incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin.(6) din Codul fiscal, iar incepand cu trimestrul respectiv devin platitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14-31.12.14);
 • perioada reprezentand anul fiscal modificat, in cazul contribuabililor care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.

Sectiunea Date privind impozitul pe profit contine 53 de indicatori in dreptul carora trebuie trecute sumele aferente.

Astfel, randurile 1 ‐ 10 se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor, respectiv:

 • Venituri din exploatare;
 • Cheltuieli din exploatare;
 • Rezultat din exploatare;
 • Venituri financiare;
 • Cheltuieli financiare;
 • Rezultat financiare;
 • Venituri extraordinare;
 • Cheltuieli extraordinare;
 • Rezultat extraordinar;
 • Rezultat brut.

Apoi pe randurile urmatoare, 11-11.3, se trec sume similare veniturilor, iar pe randurile 12-12.2 sume similare cheltuielilor.

Dupa aceea, suma de la randul 10, adica Rezultatul brut, se aduna cu suma de la randul 11 – Elemente similare veniturilor, iar din acest rezultat se scade suma de pe randul 12 –Elemente similare cheltuielilor. Rezultatul final se inscrie pe randul 13 la Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor.

Mai departe, la pe randurile urmatoare trebuie completate amortizarea fiscal, cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta, rezerva legala deductibila, provizioane fiscale din care filtre prudentiale, precum si alte sume deductibile din care deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare.

Toate aceste sume se aduna, iar rezultatul obtinut se inscrie la randul 19 din declaratie,Total deduceri.

Noul model al formularului 101, valabil din 5 ianuarie 2015, cuprinde o detaliere clara a veniturilor din dividende ce trebuie raportate, acestea fiind grupate in functie de persoana de la care sunt primite.

Mai exact, in declaratia privind impozitul pe profit trebuie trecute veniturile din dividende, din care:

 • Venituri din dividend primate de la o persoana juridica romana, in conditiile prevazute de lege;
 • Venituri din dividende primite de la o persoana juridica straina, situata intr-un stat tert, in conditiile prevazute de lege
 • Venituri din dividende primite de la o filiala situata intr-un stat membru UE, in conditiile prevazute de lege
 • Venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare, in conditiile prevazute de lege
 • Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

In vechea forma a „Declaratiei privind impozitul pe profit” se inscriau dividendele primite de la alta persoana juridica romana, fara alte precizari.

Conform instructiunilor de completare a formularului 101, veniturile din dividende se aduna cu cele din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare, cu cele din lichidarea unei alte persoane juridice si cu alte venituri neimpozabile, iar totalul se inscrie pe randul 24 destinat veniturilor neimpozabile.

In urma tuturor calculelor de mai sus se poate stabili afla profitul sau pierderea din 2014. Concret trebuie urmata urmatoarea formula:

Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (randul 13) Total deduceri (randul 19) Alte venituri neimpozabile (randul 24) = Profit/Pierdere

In continuare, se completeaza defalcat toate cheltuielile, in urmatoarea ordine:

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat;
 • Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate;
 • Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine;
 • Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege;
 • Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii;
 • Cheltuieli cu amortizarea contabila;
 • Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazuta de lege;
 • Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare;
 • Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare;
 • Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile;
 • Alte cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile mentionate mai sus se cumuleaza, iar rezultatul reprezinta totalul cheltuielilor nedeductibile.

In continuare, trebuie calculat totalul profitului impozabil/pierderii fiscale pentru anul de raportare, inainte de reportarea pierderii, adica se aduna profitul sau pierderea (randul 25) cu totalul cheltuielilor nedeductibile (randul 37).

Apoi, de la randul 39 pana la randul 42 se inscriu pierderile fiscale. Odata aceste informatii completate, se calculeaza profitul impozabil/pierderea fiscala, de recuperat in anii urmatori, utilizand urmatoarea formula:

Total profit impozabil/pierdere fiscal pentru anul de raportare, inainte de reportarea pierderii (randul 38) + Pierderea fiscala in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare (randul 39) + Pierderea fiscala in perioada curenta transferata potrivit art. 26 alin. (2) (randul 40) Pierderea fiscala in perioada curenta, primita de la persoana juridica cedenta, potrivit art. 26 alin. (2) (randul 41) Pierderea fiscala de recuperat din anii precedent (randul 42)

Apoi se calculeaza total impozitului pe profit adunand impozitul aferent ce se impune cu cota de 16% cu impozitul de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor sau a pariurilor sportive.

Dupa aceea, se completeaza randurile aferente creditului fiscal si impozitului pe profit scutit. Mai exact, se trec urmatoarele sume:

 • Creditul fiscal extern;
 • Impozit pe profit scutit, din care:
  • Impozitul pe profitul scutit, potrivit art. 19^4 din Codul fiscal – este vorba despre suma scutita de la plata profitului reinvestit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice noi care se aplica intre 1 iulie 2014 si 31 decembrie 2016 inclusiv. Pana in 5 ianuarie 2015, acest rand se completa cu suma ce reprezenta scutirea de la plata a impozitului pe profitul realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate.
 • Scutiri si reducere de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare.

Totalul creditului fiscal se calculeaza adunand creditul fiscal extern cu impozitul pe profit scutit si cu scutirile si reducerile de impozit pe profit.

Mai departe se completeaza impozitul pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare/si sau mecenat si burse private. Concret, se scade din totalul impozitului pe profit (randul 44) totalul creditului fiscal extern (randul 45).

Pe randurile urmatoare se inscriu sumele reprezentand sponsorizarile si/sau mecenat, burse private, in limita prevazuta de lege, care vor fi trecute in functie de perioada, respectiv sume din anul curent si sume reportate din perioada precedenta. Acest lucru nu era prevazut in vechiul formular 101.

Din impozitul pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat si burse private (randul 46) se scad sumele reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, iar rezultatul reprezinta impozitul pe profit anual.

Totodata, in formularul 101 trebuie trecuta diferenta de impozit pe profit datorat, care se obtine prin scaderea din impozitul pe profit anual a urmatoarelor sume cumulate:

 • impozitul pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular;
 • impozitul pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100;
 • impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100.

In ceea ce priveste diferenta de impozit pe profit de recuperat, aceasta se obtine prin adunarea celor trei tipuri de impozite mentionate mai sus, iar din suma rezultata se scade impozitul pe profit anual.

Formularul electronic 101, actualizat recent de ANAF

Conform instructiunilor de completare, Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul nostru auditEAM.ro.

Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest scop.

Certificarea declaratiei de impozit pe profit este optionala

Firmele au scapat de certificarea declaratiei de impozit pe profit incepand cu 28 februarie 2014, dupa cum se arata in OUG nr. 8/2014.

Mai exact, prin acest act normativ, a fost abrogat alineatul 5 al articolului 83 din Codul de procedura fiscala (CPF), care prevedea ca, de la 1 ianuarie 2014, declaratiile fiscale anuale de impozit pe profit ale contribuabililor trebuiau certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care era obligatorie auditarea.

In plus, prin OUG nr. 8/2014, certificarea tuturor declaratiilor fiscale, inclusiv formularul 101 si rectificativele, a devenit optionala de la sfarsitul lunii februarie.

Desi este optionala, totusi certificarea declaratiilor fiscale va reprezenta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal pentru selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 24 martie 2015

Leave a Reply