6 noiembrie: Modificare Legea contabilitatii

6 noiembrie: Modificare Legea contabilitatii

In data de 06.11.2020 a fost promulgata o modificare pentru Legea contabilitatii. Este vorba de Legea 238/2020 care aduce ca modificare faptul ca raportarile contabile semestriale vor putea fi solicitate numai pentru firmele cu cifra de afaceri peste 1.000.000 euro.

Art. I. – La articolul 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exerciţiului financiar precedent.”
Art. II. – Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Data aparitiei: 09 noiembrie 2020

Tags: firma auditfirma de auditfirma de audit Bucurestiservicii auditservicii de auditservicii de auditaudit obligatoriu

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor