31 ianuarie 2014 – termen pentru unele obligaţii fiscale

31 ianuarie 2014 – termen pentru unele obligaţii fiscale

Va informăm că, până vineri, 31 ianuarie 2014, trebuie depuse la Fisc, după caz:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridicăformular 010. Se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul Fiscal pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care nu mai îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi. Reglementare: art. 112^2; art. 112^8 Cod Fiscal;

 Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profitformular 012Se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit prevăzuţi la art. 34 alin. (2) care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Reglementare: OPANAF nr. 1994/2012;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridicăformular 010; Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală. Se depune de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale lunar sau trimestrial, după caz. Reglementare: art. 58 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală;

 Declaraţia privind venitul estimat/norma de venitformular 220. Se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49 alin. (9), art. 62^1  62^2; art. 81 Cod Fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

 Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensiiformular 600. Se depune de către: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care desfăşoară activitate în anul 2014 şi care nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii sau în sisteme proprii de asigurări sociale, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (CAS  31,3%). Reglementare: OPANAF nr. 874/2012; OMFP nr. 882/2012.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 30 ianuarie 2014

Leave a Reply