2020 > Noutati salarizare

2020 > Noutati salarizare

Sa vedem cu ce noutati, in domeniul salarizarii, incepem anul:

1.Cresterea salariului minim pe economie, incepand cu 01.01.2020, de la 2.080 lei la 2.230 lei.

Baza legala : HG 935/2019 publicata in Monitorul oficial nr. 1010 /16.12.2019.

Asadar, de la 01.01.2020, avem urmatoarele salarii minime :

  • 2.230 – salariul minim general;
  • 2.350 – salariul minim pentru studii superioare
  • 3.000 lei – salariul minim in constructii.

Inregistrarea in REVISAL trebuie efectuata pana in 31.01.2019.

2.Reducerea suprataxarii contractelor cu timp partial

Baza legala : Legea 263/2019 publicata in Monitorul Oficial nr. 1054/30.12.2019.

Prin aceasta lege se revine la calculul taxelor aferente contractelor cu timp partial avand ca baza venitul brut realizat si nu un salariu minim brut pe economie . Suprataxarea contractelor part time a inceput in 2017 si presupunea calculul taxelor la nivelul unui salariul minim pe economie, cu cateva exceptii :Exceptiile de la aceasta regula se se vor aplica pentru angajatii care se afla in urmatoarele situatii:

  • persoana realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, dintre care unul este cu norma intreaga, iar baza lunara de calcul al acestuia este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara;
  • sunt elevi sau studenti, cu varsta de pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
  • sunt ucenici in varsta de pana la 18 de ani;
  • sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra sub opt ore pe zi;
  • sunt pensionari pentru limita de varsta din sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor care beneficiaza de pensii in baza unor legi speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia din sistemul public de pensii cu orice alta pensie stabilita intr-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii.

In acest sens, angajatii cu contracte part-time trebuiau sa declare in fiecare luna daca se incadrau sau nu la exceptiile de mai sus.

3.Cresterea contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate

Aceasta contributie este corelata cu salariul minim pe economie.

Potrivit Legii nr. 448/2006 art.78 alin. (2) si (3) autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Daca nu angajeaza persoane cu handicap, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

De exemplu, o entitate cu 100 de angajati,  are obligatia fie de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, respectiv 4% * 100 = 4, fie de a plati la stat lunar o suma egala cu 4* 2.230 lei = 8.920 lei.

Anterior acestei modificari, suma pe care o datora era de 4* 2.080 lei = 8.320 lei, cu 600 de lei/luna mai putin.

4.Indemnizatia de internship

Si indemnizatia de intership este in stricta legatura cu majorarea salariului minim pe economie in 2020.

Potrivit art. 8 al Legii nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul, internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship. Cuantumul indemnizatiei pentru internship este egal cu cel puțin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

In concluzie, din 2020, plafonul minim al indemnizatiei de interniship este de 50%* 2.230 lei  = 1.115 lei.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 06 ianuarie 2020

Leave a Reply