2017 > Impozitul specific

2017 > Impozitul specific

Ministerul de Finanțe a publicat Normele de aplicare a impozitului specific pentru activitățile de cazare și alimentație publică, conform cărora impozitul specific va fi plătit doar dacă se desfășoară activități pe codurile CAEN respective.

Se mentioneaza astfel in cadrul art. 1 alin. (1) ca persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care desfasoara ca activitate principala sau secundara activitatea/activitatile corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN:

5510 – „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,
5520 – „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,
5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,
5590 – „Alte servicii de cazare”,
5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,
5629 – „Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,
5630 – „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”,

sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care instituie plata obligatorie a impozitului specific anual pentru persoanele juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN, hoteluri, facilități de cazare, servicii de cazare, restaurant, servcii de alimentație, baruri și alte activități de servire a impus elaborarea normelor de aplicare, conform referatului de aprobare publicat pe pagina ministerului.

“Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au înscrisă activitate principal sau secundară activitatea supusă impozitului specific, dar care nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activități”, se mai arată în documentul oficial.

Conform proiectului, ordinul se aplică:

  • microîntreprinderilor care intră sub incidența titlului III din Codul fiscal;
  • persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) și (52 ) din Codul fiscal
  • contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege și care determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege.

De asemenea, ordinul precizează că în sensul legii, „complexul hotelier” este format din clădiri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni, în contextul în care legea nu distinge acest aspect.

Proiectul mai cuprinde și exemple de aplicare a impozitului specific pentru diferitele categorii de contribuabili.

Art. 5

„(2) Pentru structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare și alimentație publică, de pe litoralul românesc, clasificate potrivit legii, ca desfășurând activitate sezonieră, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitate se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul a desfășurat activitatea, perioadă menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare. „

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* în stațiunea Mamaia, cu o capacitate de 100 locuri de cazare care funcționează 170 de zile/an. Impozitul specific se stabilește pe baza tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 din lege, după cum urmează: (171 lei/loc cazare/an x 100 locuri)/ 365 zile * 170 zile= 7964 lei.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitatea prin doua unitati/restaurante situate in Bucuresti in zone diferite astfel: – restaurantul 1 este situat in zona A si are o suprafata de 80 mp; – restaurantul 2 este situat in zona D, si are o suprafata de 80 mp.

Impozitul specific anual aferent fiecarui restaurant se calculeaza conform anexei nr. 1 din lege, dupa cum urmeaza:

Restaurantul 1: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:

k – 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x – 17, variabila in functie de rangul localitatii;
y – 16, variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii;
z – 0,45, coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate-locatie de desfasurare a activitatilor.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 1 este: 1400 * (17 + 16 * 0,9) *0,45 = 19.782 lei

Restaurantul 2: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde k – 1400, valoarea impozitului standard (lei); x – 13,5, variabila in functie de rangul localitatii; y – 16, variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii; z – 0,45, coeficient de sezonalitate; q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate-locatie de desfasurare a activitatilor.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 2 este: 1400 * (13,5 + 16 * 0,9) * 0,45 = 17.577 lei

Valoarea totala a impozitului specific anual datorat de contribuabil se determina prin insumarea impozitului specific anual aferent celor doua restaurante, acesta fiind de: 19.782 lei + 17.577 lei = 37.359 lei.

ART. 4 in aplicarea art. 5 alin. (4) din lege, contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la art. 1 din lege, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfasurata.

Exemplu: Un contribuabil desfasoara activitate printr-un restaurant situat in Bucuresti, zona A cu o suprafata de 100 mp si in cadrul aceleiasi unitati desfasoara activitate printr-un bar cu o suprafata de 80 mp, cu suprafete distincte. Impozitul specific anual se determina prin insumarea impozitelor specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfasurata, dupa cum urmeaza:

– se determina impozitul specific anual corespunzator activitatii desfasurata in restaurant, conform formulei stabilite in anexa nr. 1 din lege astfel:

1400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;

– se determina impozitul specific anual corespunzator activitatii desfasurata in bar, conform formulei stabilite in anexa nr. 2 din lege, astfel:

900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei. – impozitul specific anual pentru intreaga unitate se stabileste prin insumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate desfasurata in restaurant si bar, astfel: 22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.

Sursa: legestart.ro si contabilul.ro

Data aparitiei: 24 martie 2017

 

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor