2017 > Certificate verzi

2017 > Certificate verzi

Prin OUG 24/2017 au fost aduse modificari si completari Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative, modificari aplicabile incepand cu data de 01 aprilie 2017. Potrivit acestora, certificatele verzi emise dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta dobandesc valoare in momentul tranzactionarii, iar cele emise anterior au regimul juridic stabilit de legislatia in vigoare la momentul emiterii acestora.

In prezent, tratamentul contabil al certificatelor verzi prevayut de reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 este urmatorul:

  • producatorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem, potrivit legii, evidentiaza lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 „Subventii”/analitic distinct = 7411 „Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri”). La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflecta in contul 507 „Certificate verzi primite”, articol contabil 507 „Certificate verzi primite” = 445 „Subventii”/analitic distinct.
  • diferenta intre valoarea certificatelor verzi inregistrata in contul 445 „Subventii”/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi si valoarea acestora la data primirii, determinata in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii reprezinta venit financiar (contul 768 „Alte venituri financiare”) sau cheltuiala financiara (contul 668 „Alte cheltuieli financiare”), dupa caz.

La vanzarea certificatelor verzi se recunoaste castigul rezultat (contul 7642 „Castiguri din investitii pe termen scurt cedate”), respectiv pierderea inregistrata (contul 6642 „Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate”) din vanzarea acestora.

Avand in vedere modificarile aduse prin OUG 24/2017 se impune modificarea reglementarilor contabile in sensul adaptarii prevederilor privind contabilitatea certificatelor verzi cu aceste modificari introduse prin OUG 24/2017.

Pana la aceasta data nu au fost adoptate aceste modificari insa, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la rubrica Transparenta decizionala, in data de 08.06.2017 a fost publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Proiectul propune evidentierea numerica in contul 804 „Certificate verzi” a certificatelor verzi primite dupa data de 01 aprilie 2017, data intrarii in vigoare a OUG 24/2017, cu stornarea certificatelor verzi amanate de la tranzactionare si existente la data de 01 aprilie 2017 in soldul contului 266 „Certificate verzi amanate”. Astfel, incepand cu 01 aprilie 2017, conform proiectului:

– certificatele verzi evidentiate in contul 507 „Certificate verzi primite” la data de 1 aprilie 2017 au tratamentul contabil prevazut pana la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative.

– certificatele verzi primite, inclusiv cele amanate de la tranzactionare, dupa data de 01 aprilie 2017 se evidentiaza numeric extracontabil in contul 804 „Certificate verzi”.

– certificatele verzi evidentiate in contul 804 „Certificate verzi” se recunosc la venituri in contul 768 „Alte venituri financiare”, la momentul tranzactionarii acestora;

– certificatele verzi amanate de la tranzactionare si existente la data de 01 aprilie 2017 in soldul contului 266 „Certificate verzi amanate”, respectiv 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct, se evidentiaza numeric in debitul contului 804 „Certificate verzi” si concomitent se efectueaza operatiunea de stornare a contravalorii acestora (articol contabil 472 „Venituri inregistrate in avans”/analitic distinct = 266 „Certificate verzi amanate”).”

Pentru implementarea acestor reglementari proiectul propune introducerea contului 804 „Certificate verzi” in Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 , cu ajutorul acestui cont urmand a se tine evidenta certificatelor verzi primite, potrivit legii, si care nu au valoare pana la momentul tranzactionarii. In debitul contului 804 „Certificate verzi” se evidentiaza certificatele verzi primite si netranzactionate, iar in credit, cele tranzactionate, potrivit legii iar soldul contului reprezinta numarul certificatelor verzi de care beneficiaza entitatea.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 iunie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor