2016 > Noutati privind mijloacele fixe

2016 > Noutati privind mijloacele fixe

Prezentam mai jos o lista cu modificarile/actualizarile valabile din 2016, aduse in ceea ce priveste mijloacele fixe :

1.       Incepand cu 2016, ajustarea mijloacelor fixe depreciate devine deductibila in anumite conditii. Pana la aceasta data, ajustarile nu aveau caracter deductibil.

Asadar, art 26 lit n ) prevede :

” Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

n) ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situaţiile în care:

1. sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;

2. au fost încheiate contracte de asigurare.”

2.       Ajustarea TVA la casare este eliminate din 2016

Este vorba de art. 305  – Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital care la punctul (4) prevede ca ajustarea taxei deductibile se efectuează în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu mai multe exceptii printre care si casarea.

Redam complet alin.(4) lit (d) din noul cod fiscal :

” (4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează:

………………

d) în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu următoarele excepţii:

1. bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

3. situaţiile prevăzute la art. 270 alin. (8);

4. în cazul casării unui bun de capital. “

Introducerea casarii ca si exceptie la obligativitatea ajustarii TVA este o noutate adusa de noul cod fiscal 2016.

In prezent (situatia valabila 2015 ) se preciza ca ajustarea TVA se efectueaza in cazul in care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu următoarele excepții:

1. bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;

2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

4. situațiile prevăzute la art. 128 alin. (8);)

3.       Amortizarea fiscala a mijloacelor fixe trecute in conservare

Noul cod fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016 contine o  prevedere noua cu privire la mijloacele fixe trecute in conservare.

Astfel,  art. 28 alin. 12 lit. k) din Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) prevede ca :  în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.

Reglementarile contabile date de Ordinul 1802/2014 prevad la paragraful cu  exemple de politici contabile si înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizareasau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.

In cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.

4.     Amortizarea contractelor clienti

Noutatea adusa de Noul cod fiscal (Legea 227/2015) aplicabila din 2016 este adaugarea prevederii cu privire la amortizarea contractelor clienti.

Potrivit acesteia,  cheltuielile aferente achiziţionării contractelor de clienţi, recunoscute ca imobilizări necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează pe durata acestor contracte.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 decembrie 2015

Leave a Reply