2016 > Dobanzi, penalitati de intarzire si nedeclarare

2016 > Dobanzi, penalitati de intarzire si nedeclarare

Din acest an vom avea 3 sanctiuni :

·         penalitatea de nedeclarare : 0.08%/zi (nou introdusa in 2016)

·         dobanda de intarziere : 0.02%/zi  (pana la 31.12.2015 a fost de 0.03%/zi)

·         penalitatea de intarziere: 0.01%/zi (pana la 31.12.2015 a fost de 0.02%/zi).

Ce inseamna fiecare din aceste sanctiuni ?

Penalitatea de nedeclarare

Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Dobânzi şi penalităţile de întârziere se acorda pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale.

Dobanzile

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatile de intarziere

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 06 ianuarie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor