Codul ocupatiilor

COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este un nomenclator aparut in anul 1995 siĀ aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1949/1995. In prezent, in nomenclator sunt cuprinse 3852 de ocupatii, dar numarul lor se modifica in permanenta in functie de modificarile din piata muncii.

COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor

desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor. COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate.

Ocupatiile cuprinse in COR sunt rezultatul unei activitati continue, pentru ca piata muncii din Romania, ca si cea din Uniunea Europeana, este o piata dinamica, supusa permanent unor schimbari generate, pe de o parte, de modificarea continutului unor activitati, de disparitia altora, precum si de aparitia unui numar semnificativ de ocupatii noi induse de procesele tehnologice actuale, de diversificarea productiei si de progresul tehnic, iar pe de alta, de criza economica.

link:

Ocupatiile COR in ordine alfabetica

Ocupatiile COR in ordine crescatoare