Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2011, activitatile se vor desfasura la noile sedii, dupa cum urmeaza:
Sediul din Str. Sergent Matei N. Dumitru nr. 1-3, Sector 2, cod postal 020321 (sediul central):

 • serviciul de registratura generala
 • relatii cu furnizorii (contractare, decontare si evaluare)
 • formulare tipizate pentru furnizori
 • formulare europene
 • depunere de cereri pentru dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu
 • conducerea CASMB

Sediul din Str. Gheorghe Titeica nr. 142, Sector 2. cod postal 020304:

 • serviciul de registratura pentru persoane fizice si angajatori
 • adeverinta de asigurat
 • plata contributiei de sanatate (pentru toate sectoarele)
 • depunerea de declaratii pentru sanatate si concedii medicale (pentru toate sectoarele)
 • depunerea de documente pentru cardul european
 • depunerea de documente pentru plata concediilor medicale
 • depunerea de dosare pentru comisii terapeutice
 • executare silita
 • contracte de asigurat
 • relatii publice si purtator de cuvant