Tratamentul contabil si fiscal privind creantele preluate prin cesionare

Tratamentul contabil si fiscal privind creantele preluate prin cesionare

Începând cu 1 ianuarie 2014 creanțele preluate prin cesiune sunt recunoscute în contabilitate la costul de achiziție de către toți contribuabilii, urmând ca orice sumă mai mare primită peste costul de achiziție să fie impozitată ca și venit.

Va prezentam mai jos tratamentul contabil si fiscal aferent acestei operatiuni:

 1. Tratamentul contabil

Conform prevederilor legale date de OMFP 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare:

 •  creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie;
 •  valoarea nominala a creantelor astfel preluate se evidentiaza in afara bilantului.

 De asemenea, este important sa mai retinem si urmatoarele aspecte legate de creante obtinute prin  cesionare, si anume:

–  in cazul achizitiei unui portofoliu de creante, costul de achizitie se aloca pentru fiecare creanta  astfel preluata;

– in cazul in care cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decat costul  de achizitie al creantei fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de achizitie se  inregistreaza la venituri la data incasarii.

– in situatia in care cesionarul cedeaza creanta fata de debitorul preluat, acesta recunoaste in  contabilitate la data cedarii:

 •  cheltuiala, daca costul de achizitie al creantei cedate este mai mare decat pretul de  cesiune al acesteia; sau
 • un venit, daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai mare decat costul de achizitie al acesteia.

Conform modificarilor aduse de O.M.F.P. nr.1.898/2013, incepand cu data de 1 ianuarie 2014,   inregistrarea in contabilitate a cesiunii de creante se inscrie astfel, la societatea care preia creanta:

a) Inregistrarea contabila a preluarii creantei cesionate:

                        461           =                462                        *)

„Debitori diversi”                      „Creditori diversi”

*) plata creantei preluate

                        462        =             5121

„Creditori diversi”           „Conturi la banci in lei”

b) inregistrarea extracontabila a valorii nominale a creantei preluate:

Debit cont 809 „Creante preluate prin cesionare”

c) la incasarea creantei preluate din cesionare:

                   5121                =                  461

„Conturi la banci in lei”                 „Debitori diversi”

d) la incasarea creantei preluate din cesionare:

                         5121                =               %

„Conturi la banci in lei”

                                                                   461 „Debitori diversi”

                                                                   758  „Alte venituri din exploatare”

 • Tratamentul fiscal

Dupa cum prevede legea prin art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa  tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente,  creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor. Lamuriri detaliate  privind aplicarea acestor prevederi se regasesc la pct. 35 alin. (7) – (10) din Normele de aplicare a  Codului fiscal.

In functie de prevederile contractelor incheiate intre parti, operatiunile privind recuperarea creantelor  se clasifica in:

 •  contracte pentru care scopul operatiunii nu il constituie recuperarea de creante, ci acordareaunui credit, astfel incat societatea care preia creantele aferente unui credit acordat isi asuma pozitia creditorului – in acest caz operatiunea este incadrata ca operatiune de creditare scutita de taxa pe valoarea adaugata;
 •  contracte prin care persoana care detine creantele angajeaza o persoana in vederea recuperarii acestora, care nu presupun cesiunea creantelor.

In privinta TVA, sunt de notat cateva aspecte importante, si anume:

 • persoana care este angajata in scopul recuperarii creantelor realizeaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul persoanei care detine creantele- operatiune care este taxabila;
 • baza de impozitare a TVA pentru serviciile constand in recuperare de creante este constituita din contravaloarea serviciului, reprezentand toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finantare;

Sa mai retinem ca contractele care presupun cesiunea creantelor, sunt operatiuni prin care:

 • cesionarul cumpara creantele, fara ca operatiunea sa aiba drept scop recuperarea creantei, conform pct. 35 alin. (9^1) lit.a) din Norma metodologică de aplicare a art. 141 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 astfel ca :

– daca pretul de vanzare al creantei este mai mare decat valoarea nominala a creantei,  cedentul realizeaza o operatiune scutita de TVA, iar cesionarul nu realizeaza o  operatiune in sfera de aplicare a TVA;

– daca pretul de vanzare al creantei este mai mic sau egal cu valoarea nominala a  creantei, nici cedentul, nici cesionarul nu realizeaza operatiuni in sfera de aplicare a  TVA;

-cesionarul cumpara creantele, si isi asuma, sau nu, in acest fel riscul neincasarii acestora,  conform pct. 35 alin. (9^1) lit.b) din Norma metodologică de aplicare a art. 141 alin. (2) pct. 3   din Legea nr. 571/2003, percepand un comision de recuperare a creantelor de la cedent, caz in  care:

 •  cesionarul realizeaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul cedentului, taxabila, intrucat percepe de la cedent un comision pentru aceasta operatiune;
 •  baza de impozitare a TVA pentru serviciile constand in recuperare de creante este constituita din contravaloarea serviciului, reprezentand toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finantare.

Mai putem intalni situatii in care cesiunea creantei de catre cedent nu reprezinta o operatiune in sfera  de aplicare a TVA, caz in care:

-cesionarul cumpara creantele, asumandu-si riscul neincasarii acestora, la un pret inferior valorii  nominale a creantelor, fara sa perceapa un comision de recuperare a creantelor de la cedent –  cesiunea creantei de catre cedent reprezinta o operatiune scutita de TVA;

-cesionarul se considera ca nu efectueaza o prestare de servicii de recuperare de creante in  beneficiul cedentului, respectiv nu realizeaza o operatiune in sfera de aplicare a TVA, intrucat nu  percepe un comision pentru aceasta operatiune;

-daca nu exista un comision de recuperare, operatiunea este scutita de TVA.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari legale;

HG 44/2004 privind  Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari legale

OMFP 3.055/2009

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 mai 2014

Leave a Reply