Tratament contabil si fiscal: Bunuri acordate cu titlu gratuit salariatilor

Tratament contabil si fiscal: Bunuri acordate cu titlu gratuit salariatilor

Societățile obișnuiesc sa acorde uneori angajaților, din varii motive (fidelizare, etc.) bunuri si servicii cu titlu gratuit.

Conform Codului Fiscal:

Art. 55 (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Astfel, bunurile si serviciile de aceasta natura vor fi asimilate salariilor, conform prevederilor menționate mai sus; ele vor fi incluse in baza de calcul a contribuțiilor salariale si a impozitului pe salarii.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile cu aceste bunuri si servicii nu vor fi recunoscute ca si cheltuieli cu salariile (cont 641), ci vor fi recunoscute ca si cheltuieli in funcție de natura lor (cu materii prime, materiale nestocate, servicii prestate de terți, etc.)

In ceea ce privește TVA-ul aferent achiziției acestor bunuri/ servicii, acesta nu este deductibil, deoarece nu corespunde nici unei situații fiscale care ar permite deducerea. Astfel, daca societatea a dedus TVA cu ocazia achiziției, in momentul acordării acestor bunuri/ servicii către salariați ar avea obligația sa colecteze acel TVA, lucru care se poate face prin auto-facturare.

La stabilirea avantajului in natura impozabil cu impozitul pe venitul din salarii, la persoana fizica, valoarea sumei impozabile reprezentata de bunurile acordate in mod gratuit, va cuprinde si TVA devenit nedeductibil.

Astfel, din punct de vedere contabil, TVA-ul devenit nedeductibil va fi inclus in cheltuiala cu bunurile/ serviciile respective, cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal (situație asemănătoare oarecum cu TVA-ul nedeductibil de pe bonurile de benzina).

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 noiembrie 2013

Leave a Reply