Stimulente acordate salariatilor

Stimulente acordate salariatilor

Conform prevederilor legale regasite la art. 55 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari  si modificari ulterioare ‘’sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura  obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a  unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori  de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.’’

Normele de aplicare a art.55 din Codul fiscal prevad ca veniturile din salarii sau considerate asimilate  salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si  orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera,  si care sunt realizate din:

 • sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:

– salariile de baza;

-sporurile si adaosurile de orice fel;

– indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca,

-pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3,  avand aceeasi natura:

 • recompensele si premiile de orice fel;
 • sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici;
 •  sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna;
 • sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;
 • valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii;
 • orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor.

Trebuie sa retinem ca premiile, sub orice forma de acordare, sunt cuprinse in veniturile salariale.

Conform precizarilor legale regasite la art. 2964 din Codul fiscal, baza lunara de calcul al contributiilor  sociale individuale obligatorii o reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si  in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania  este parte, care include si veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract  individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege.

In privinta premiilor acordate, acestea sunt cuprinse in veniturile din salarii, astfel ca pentru acestea se  vor retine toate contributiile individuale:

 • CAS 10,5%
 • Contributie la sanatate 5,5%
 • Contributie la somaj 0,5%

Pe de alta parte, contributiile datorate de societate, portivit art. 296.5 baza de calcul a contributiilor sociale datorate de angajatori, de entitati asimilate angajatorului si de orice platitor de venituri de  natura salariala sau asimilate salariilor, o reprezinta suma castigurilor brute realizate.

In concluzie, contravaloarea voucherului acordat cadou se cuprinde in veniturile salariale si se retin:

 •  CAS 10,5 %
 •  Contributie la sanatate 5,5 %
 •  Contributie la somaj 0,5 %
 •   impozitul pe venit aferent
 •  toate contributiile datorate de societate.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG 44/2004  privind Normele de aplicare ale Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare .

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 11 martie 2014

Leave a Reply