Sponsorizarea – din punct de vedere contabil si fiscal

Sponsorizarea – din punct de vedere contabil si fiscal

Baza legala : Legea 32/1994 cu modificari si completari ulterioare; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare

 Conform prevederilor art.1 alin(1) din Legea 32/1994 cu modificari si completari ulterioare, sponsorizarea reprezinta “actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii”.

Tratament contabil

Sub aspectul contabil, in cazul efectuarii de sponsorizari de catre persoanele juridice, acestia vor inregistra pe seama conturilor de cheltuieli din exploatare in corespondenta cu conturi de active corespunzatoare, in functie de natura sponsorizarilor, urmatoarele:

– virarea unor sume de bani in corespondenţi cu conturile de numerar 5121 ”Conturi la banci in lei”/5311 ”Casa in lei”;

– realizarea de sponsorizari prin acordarea unor bunuri materiale in corespondenţa cu conturile in care sunt evidenţiate bunurile aferente cont 301 – ”Materiale consumabile”, 303 – ”Materiale de natura obiectelor de inventar”, 345 – ”Produse finite”, 371 – ”Marfuri”, 381 – ”Ambalaje”;

– efectuarea unor sponsorizari prin prestarea unor servicii in favoarea beneficiarului in conturile specifice, respectiv cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu colaboratorii, diurna.

Tratament fiscal

In conformitate cu art.21, alin. (4) lit. p) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, sunt deductibile limitat prin scaderea din impozitul pe profit datorat a sumelor aferente sponsorizarii cu suma cea mai mica dintre:

• 3 la mie din cifra de afaceri;

• 20% din impozitul pe profit datorat ;

 Condiţiile pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala sunt:

– societatea sa fie platitoare de impozit pe profit;

– pentru justificarea sumelor sau bunurilor acordate este necesar sa existe contracte incheiate potrivit prevederilor legale.

Nu sunt aplicate facilitaţile fiscale prevazute in cazul sponsorizarilor in urmatoarele situaţii:

– sponsorizarea reciproca intre pesoane fizice sau juridice;

– sponsorizarea efectuata de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;

– sponsorizarea unei personae juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Este de retinut faptul ca in situatia unor sponsorizari ce constau in bunuri materiale, acestea trebuie sa fie evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea reala din momentul predarii catre beneficiar.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 10 octombrie 2013

Leave a Reply