Speta: Venituri din despagubiri

Speta: Venituri din despagubiri

Pornim de la o societate X care a incasat, in urma unei hotarari judecatoresti cu drept de apel, despagubiri pentru lipsa de folosinta a unui imobil proprietatea SC X.

Se constituie incasarile in venituri impozabile si la 30.06.2014 va fi un impozit foarte mare de plata. In luna iunie s-a pronuntat apelul si suma pe care ar fi trebuit sa o incaseze SC X ca despagubire s-a diminuat si trebuie sa restituie o parte din suma incasata.

Suma platita va fi cheltuiala deductibila, dar intr-un alt trimestru. Va rezulta un impozit pe profit platit in plus foarte mare. Pentru a evita situatia creata, vom vedea in ce masura, folosind ultima hotarare (cea cu suma diminuata) sa fie reconsiderate veniturile constituite in sume in curs de clarificare, venituri inregistrate in avans etc. tanand cont ca nici hotararea data in apel nu e definitiva.

Se va stabili daca exista o varianta de a amana legal plata impozitului pe profitpana la formularea unei hotarari judecatoresti definitive in care se va stabili despagubirea definitiv.

Avand in vedere faptul ca despagubirea  a fost deja incasata de la debitor in trimestrul II 2014 in baza hotararii judecatoresti cu drept de apel, consider ca suma respectiva reprezinta venit realizat efectiv care se supune impozitarii in trimestrul II 2014 chiar in lipsa unei  hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Astfel, nu exista nicio varianta pentru amanarea obligatiei de plata privind impozitul pe profit.  

Singura varianta ar fi sa va asumati riscul accesoriilor aferente pentru intervalul 26 iulie – 25 octombrie 2014 pentru neplata  sumei reprezentand impozit pe profit calculat si  raportat prin declaratia cod 100 aferenta trimestrului II 2014  pana la urmatorul termen de plata cand va avea loc regularizarea sumei respective prin diminuarea acesteia, odata cu depunerea  declaratiei cod 100 aferenta trimestrului III 2014.  

Practic,  prin  creditul contului 472 „Venituri inregistrate in avans” se inregistreaza doar veniturile  aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, situatie in care nu se incadreaza despagubirea deja incasata de dvs., aferenta unei perioade trecute.

De asemenea, suma respectiva nu poate fi inregistrata nici in creditul contului  473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” deoarece in acest cont se evidentiaza doar sumele care nu  pot fi inregistrate pe  venituri deoarece sunt necesare  cercetari si lamuriri suplimentare. In situatia prezentata de dvs., despagubirea incasata in trimestrul II 2014 este certa, fara a necesita clarificari suplimentare astfel incat sa nu se poata efectua  inregistrarea pe venituri din activitatea de exploatare.

Sursa: fiscalitatea.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 15 septembrie 2014

Leave a Reply