Speta: Venituri din chirii

Speta: Venituri din chirii

Vom stabili mai jos ce impozit se plateste si ce declaratii se completeaza de catre o persoana fizica neautorizata care inchiriaza o garsoniera proprietate personala unei persoane.

Solutia consultantului:

Veniturile obtinute din inchirierea unei locuinte sau un alt bun personal fac parte din categoria veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor. Venitul net impozabil se determina prin deducerea cotei de cheltuieli de 25% din venitul brut, si este impozitat la cota unica de 16%.
In termen de 15 zile de la incheierea contractului de inchiriere, prezentati-l la administratia financiara de care apartineti si completati Declaratia privind venitul estimat/norma de venit formularul 220.

Pana pe 27 mai se depune Declaratia privind veniturile realizate din Romania – Formularul 200.Conform pct.  1.2.4  din Instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012,  nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice:

– pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei;

– nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:

– pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

– pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale;

– pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 04 noiembrie 2013

Leave a Reply