Speta: Vanzare teren neconstruibil

Speta: Vanzare teren neconstruibil

Avem o societate comerciala care a achizitionat terenuri agricole de la persoane fizice in suprafata totala de 1000 ha. In acest moment doreste sa vanda o parte din aceste terenuri catre cei doi asociati persoane fizice. Vom vedea daca este nevoie de o reevaluare a acestor terenuri pentru vanzare si care este regimul TVA care se aplica la vanzarea acestor terenuri agricole catre cei doi asociati persoane fizice.

Conform prevederilor de la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa:
„Art. 292 alin. (2) lit. f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In sensul prezentului articol se definesc urmatoarele:
1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;
2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;
3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;
4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea constructiei sau a partii din constructie, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii, respectiv valoarea inregistrata in contabilitate in cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidenta contabila si care nu aplica metoda de evaluare bazata pe cost in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara, sau valoarea stabilita printr-un raport de expertiza/evaluare, in cazul altor persoane impozabile.
In cazul in care se instraineaza doar o parte din constructie, iar valoarea acesteia si a imbunatatirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate in baza unui raport de expertiza/evaluare.”
Asadar, vanzarea terenurilor neconstruibile (extravilane) este o operatiune scutita de TVA fara drept de deducere, conform art. 292 alin. (2) lit.f) din Codul fiscal.prin urmare, factura se emite fara TVA.
La pct. 55 alin. (6) din Normele metodologice, se prevede ca:”In aplicarea art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie, la momentul vanzarii sale de catre proprietar, rezulta din certificatul de urbanism.”
Este foarte important, ca pretul de vanzare, sa reflecte pretul pietei, mai ales daca vanzarea se face catre persoane affiliate (asociati).
Astfel, pentru justificarea pretului de vanzare va trebui sa existe de exemplu un raport de evaluare al constructiei, intocmit de un expert evaluator autorizat (ANEVAR).
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 07 decembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor