Speta: Valoare fiscala teren reevaluat

Speta: Valoare fiscala teren reevaluat

Speta de azi are ca subiect o societate care a achizitionat un teren la pretul de 100.000 RON. Dupa 3 ani se face evaluarea terenului la valoarea de 60.000 RON, ceea ce inseamna ca vom avea drept cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit suma de 40.000 RON.

Se decide vanzarea terenului, pretul de vanzare negociat fiind de 80.000 RON. Stabilim daca venitul din vanzarea terenului este integral impozabil la calculul impozitului pe profit, avand in vedere ca diferenta de la evaluarea a fost considerata nedeductibila fiscal.

Din punct de vedere fiscal, baza de calcul a impozitului pe profit pentru aceasta tranzactie este negativa iar societatea nu datoreaza impozit pe profit, realizandu-se o pierdere fiscala de 20.000 lei. Aceasta opinie a noastra este justificata prin prevederile de la art. 7 alin. (1) pct. 33 lit. c) din Codul fiscal ce descrie valoarea fiscala a imobilizarilor, dupa cum urmeaza:

„c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri – costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii.

In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz;”.

Desigur, raspunzand punctual la intrebare, veniturile din cedarea terenului sunt impozabile deoarece nu sunt scutite expres de impozitare de art. 20 din Codul fiscal insa cheltuiala cu valoarea neamortizata a activului din punct de vedere fiscal este suma de 100.000 lei, costul initial de achizitie, mai mare decat suma de 80.000 lei reprezentand pretul in urma vanzarii. Vom presupune ca pretul realizat din vanzare este pretul de piata corect determinat.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 14 ianuarie 2015

Leave a Reply