Speta: TVA la incasare – persoana afiliata

Speta: TVA la incasare – persoana afiliata

Pornim de la situatia in care o persoana fizica detine peste 25% din capitalul social al persoanei juridice A si peste 25% din capitalul social al persoanei juridice B. Intre persoana juridica A si persoana juridica B se deruleaza activitati comerciale si se emit facturi.

Stabilim astfel daca se considera cele doua persoane juridice ca fiind afiliate, din punct de vedere al exigibilitatii TVA-ului. Stabilim astfel care sunt conditiile in care doua persoane juridice sunt afiliate si care e temeiul legal.

Potrivit art. 7 pct. 21 lit. b) din Codul fiscal o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica.

In ceea ce priveste afilierea intre persoane juridice la art. 7 pct. 21 lit. c) din Codul fiscal se fac urmatorele precizari:
„c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

(i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;

(ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica”;

Prin urmare, cele doua societati sunt considerate afiliate, in intelesul prevederilor Codului fiscal.
Din punctul de vedere al TVA, aplicarea sistemului „TVA la incasare” intre persoane afiliate,  are ca temei legal urmatoarele articole din Codul fiscal:

„134^2  Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

(6) Persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea sistemul TVA la incasare aplica sistemul respectiv numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi in Romania, dar nu aplica sistemul respectiv pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
………….
d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.”
 
In contextul sistemului de „TVA la incasare”, exigibilitatea (colectarea) TVA apare astfel:

a) pentru societatile care nu sint in sistem (care nu aplica TVA la incasare) – colectarea TVA se face la emiterea facturii, indiferent de statutul beneficiarului (in sistem, in afara sistemului sau persoana afiliata);

b) pentru societatile care aplica sistemul TVA la incasare – colectarea TVA se amana pina la incasarea facturii (deci, nu se colecteaza la emitere), indiferent de statutul beneficiarului (aplica sau nu aplica TVA la incasare).

Dar, daca beneficiarul este o persoana afiliata, atunci colectarea TVA se face la emiterea facturii si nu se amana pana la incasarea acesteia.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 05 august 2014

Leave a Reply