Speta: TVA cazare

Speta: TVA cazare

Avem situatia unui decont intocmit de catre un angajat al societatii care este trimis in deplasarea externa intr-o tara intracomunitara. Acesta are atasat drept documente justificative: factura de cazare cu TVA, bonuri fiscale de transport in care este inscris si TVA-ul tarii respective etc. Vom vedea daca se inregistreaza suma totala cheltuita fara a se se deduce TVA sau daca se evidentiaza separat TVA si se intocmeste D300 si D390 tinand cont ca banii sunt pusi la dispozitie de catre societatea platitoare de TVA.

In situatia facturilor de cazare primite, se va stabili locul de prestare a serviciilor.
In corespondenta cu prevederile art. 278 alin 4 lit a din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, locul prestarii din punct de vedere al TVA se considera a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier.
De asemenea, conform pct 16 alin 1 din Normele de aplicare a Codului Fiscal, intelegem ca aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa, indiferent de statutul beneficiarului si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA, care sunt specific prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.
Asadar, daca primiti factura de cazare cu TVA sau bonuri fiscale de taxi/transport cu TVA, nu aveti dreptul de deducere pentru taxa inscrisa pe factura/bon fiscal.
Valoarea totala a facturii de cazare se va inregistra in contul de cheltuieli, 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”.
In consecinta, aceasta operatiune se va declara in decontul de TVA (D300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata) la rd. 28 si nu se va declara in D390 – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru ca nu reprezinta un serviciu intracomunitar.
Insa, exista o exceptie prin care puteti recupera acest TVA, prin depunerea formularul 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art.147^2 alin.(2) din Codul fiscal”, dar trebuie sa va inregistrati in scopuri de TVA in statul intracomunitar de unde ati efectuat achizitia.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 17 iulie 2017

Leave a Reply