Speta: Tratament TVA creante neincasate

Speta: Tratament TVA creante neincasate

Tratamentul TVA corect pentru unele creante neincasate va fi gestionat prin exemplul concret in care intre societatea A (creditor cedent) si societatea B (cesionar) se incheie un contract de cesiune de creanta la 01.04.2013 pentru o creanta in valoare de 10.000 lei la pe care societatea A o are asupra unei societati C. Creanta se compune din 9.000 contravaloare marfa vanduta de A la C si 1.000 lei penalitati de intarziere. Pretul creantei este de 9.000 lei. La 31.12.2013 creanta nu a fost inca incasata.

Vom raspunde urmatoarelor intrebari:

1. Care este tratamentul fiscal si contabil aplicabil? La ce data trebuie inregistrata ca venit in contabilitatea cesionarului diferenta de 1000 lei avand in vedere ca exista riscul ca respectiva creanta sa nu se poata incasa? Se aplica TVA la diferenta de 1000 de lei?

2. Pentru ce valoare se pot constitui provizioane la sfarsitul anului si in ce masura sunt ele deductibile la calculul impozitului pe profit?

Pentru creanta de 10.000 lei inregistrata la data de 31.12.2013, societatea A poate constitui provizioane la data de 31.12.2013 in suma de 1.000 lei. Provizioanele sunt deductibile din punct de vedere fiscal la determinarea rezultatului fiscal aferent anului 2013  pentru  suma de 3.000 lei (30% din valoarea creantei) daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii reglementate prin art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal:
1. creanta este  inregistrata dupa data de 1 ianuarie 2004;
2. creanta este neincasata intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. creanta nu este garantata de alta persoana;
4. creanta nu este  datorata de o persoana afiliata contribuabilului;
5. creanta a reprezentat venit impozabil pentru contribuabil.

Diferenta de 70% este cheltuiala nedeductibila aferenta anului 2013.  Provizioanele constituite trebuie anulate de catre societatea A prin reluarea la venituri la momentul cesiunii creantei catre societatea B. In acest  caz,  in trimestrul II 2014, societatea A va inregistra un venit impozabil  in suma de 3.000 lei corespunzator cheltuielilor deductibile si un  venit neimpozabil in suma de 7.000 lei corespunzator cheltuielilor nedeductibile.

Preluarea creantei se inregistreaza de catre societatea B in evidenta contabila la data contractului de cesiune chiar daca respectiva creanta nu a fost incasata de la debitor. Daca valoarea creantei este de 10.000 lei iar pretul de cesiune a creantei este de 9.000 lei conform contractului de cesiune incheiat intre A si B, inseamna ca societatea B inregistreaza o diferenta favorabila (un comision) in  suma de 1.000 lei, inclusiv TVA.   Succesiunea inregistrarilor contabile este urmatoarea:

   –  preluarea creantei:

461                                     =           %                                                 10.000
„Debitori diversi”                        462                                             9.000
(analitic distinct)                          „Creditori diversi”
                                                 (analitic societatea A)
                                                 7588                                                 806,45
                                                 „Alte venituri din activitatea de
                                                 exploatare”
                                                 4427                                                 193,54
                                                 „TVA colectata”

Prin contractul incheiat, cesionarul cumpara creanta la un pret de 9.000 lei, asumandu-si riscul neincasarii acesteia contra unui  comision de 1.000 lei.  Comisionul perceput reprezinta prestare de serviciu si este operatiune taxabila, comisionul reprezentand baza de impozitare a TVA. De asemenea, comisionul, exclusiv TVA,  este un venit impozabil care se supune impozitului pe profit/venit care  se inregistreaza la data contractului, indiferent de momentul incasarii creantei de la debitor.
 –    incasarea creantei de la debitor:

5121                                      = 461                                                     9.000

  –  plata creditorului pentru creanta cedata:

462                                        =  5121                                                  9.000

Asa cum se poate constata,   preluarea creantei in vederea recuperarii de la debitor nu reprezinta pentru societatea B operatiune scutita fara drept dededucere a TVA deoarece nu se incadreaza in  prevederile  art. 141 alin. (2) pct. 3 din Codul fiscal ” (2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:…3. tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor;”.

In acest caz, sunt aplicabile prevederile pct. 35 alin.  (7) din normele de aplicare ale art. 141 alin. (2) pct. 3 ” Exceptia prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal referitoare la neaplicarea scutirii de TVA pentru recuperarea de creante se aplica in functie de natura operatiunii, indiferent de terminologia utilizata, respectiv recuperare de creante sau factoring.”.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 08 mai 2014

Leave a Reply