Speta: Tratament contabil si fiscal asigurare de sanatate

Speta: Tratament contabil si fiscal asigurare de sanatate

Se va intocmi monografia contabila pentru plata asigurarilor facultative de sanatate in limita a 400 euro, vazuta din doua variante:

– atunci cand participantul la asigurari isi plateste personal asigurarile (cum se contabilizeaza si cum isi recupereaza el banii de la societate);
– atunci cand participantului ii sunt platite asigurarile de catre societate.

Se impune o clarificare a spetei propuse de dumneavoastra. Tipurile de asigurari reglementate de legislatia romaneasca legate de persoanele fizice si platite de firma sunt diverse:

–          asigurarea de accidente de munca si boli profesionale (efectuate potrivit Legii 346/2002);

–          asigurarea pentru riscuri profesionale;
–          asigurarea voluntara de sanatate (efectuate de angajator potrivit Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare);
–          asigurarea aferenta contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori (potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
 
La acestea se adauga contributia angajatorului / angajatului la schemele de pensii facultative (organizate potrivit Legii nr. 204/2006).
 
Cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale efectuate potrivit Legii 346/2002, cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscuri profesionale si cu primele de asigurare aferenta contractelor de asigurare civila profesionala pentru  administratori/directori sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit conform prevederilor art. 21, alin. (2), lit. c) din Codul fiscal.
 
Primele de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie si primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori nu sunt considerate avantaje si nu intra in baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii (potrivit pgf. 70, lit. h) si pgf. 77 din Normele metodologice la art. 55 din Codul fiscal).
 
Cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate (efectuate de angajator potrivit Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro (la cursul de schimb LEU/EUR comunicat de BNR la data inregistrarii cheltuielilor) intr-un an fiscal, pentru fiecare participant sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit conform prevederilor art. 21, alin. (3), lit. k) din Codul fiscal.

Primele de asigurare voluntara de sanatate nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe venitul din salarii potrivit prevederilor pgf. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Codul Fiscal.
 
Cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative (potrivit Legii nr. 204/2006), in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal (la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR la data inregistrarii cheltuielilor de catre angajator), pentru fiecare participant sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul impozitului pe profit conform prevederilor art. 21, alin. (3), lit. j) din Codul Fiscal.

Nu sunt considerate avantaje si sunt deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare participant (potrivit pgf. 77 din Normele metodologice la art. 55 si pgf. 116 din Normele metodologice la art. 57 din Codul fiscal).
 
Contributiile platite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurarilor profesionale si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii (ale salariatului prevazuta la art. 296^4 din Codul fiscal) potrivit prevederilor art. 296^15, lit. p), pct.5, din Codul fiscal.

Angajatorul nu datoreaza pentru aceste sume, potrivit prevederilor art. 296^5, alin. (6), din Codul fiscal:

–          contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat;
–          contributia de asigurari sociale de sanatate;
–          contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
–          contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
–          contributia de asigurari pentru somaj;
–          contributia de asigurare la accidente de munca si boli profesionale.
 
 
Salariatii pot plati si din salariu la fondurile de pensii facultative astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro (calculat la cursul leu/euro comunicat de BNR, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale), suma respectiva fiind dedusa numai din baza de calcul a impozitului pe salarii in luna platii sumei,  (cf.prevederilor art. 57, alin. (2), lit. a) din Codul fiscal); toate celelalte contributii (taxe) salariale datorate atat de angajat cat si de angajator sunt calculate asupra acestei sume.

Aceasta suma platita separat de angajat nu este o cheltuiala a firmei fiind complet diferita de contributia angajatorului la fondurile de pensii facultative si se considera separat de aceasta in determinarea limitei de 400 de euro / an.
 
In concluzie atat angajatul cat si angajatorul pot contribui la fondurile de pensii facultative fiecare in limita a 400 euro anual, limita cumulata a platilor deductibile ajungand in acest fel la 800 euro pe an pentru fiecare salariat in parte.

 
Tratamentul contabil al acestor prime de asigurari / contributii este diferit in functie de natura lor:
 
–          primele de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si pentru riscuri profesionale se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 613„Cheltuieli cu primele de asigurare” (eventual prin intermediul contului 471. „Cheltuieli inregistrate in avans” daca se platesc in avans);
 
–          primele de asigurare voluntara de sanatate se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 6457 „Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate” in corespondenta cu contul 4381 „Alte datorii sociale” / analitic distinct;
 
–          cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 6456 „Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative” in corespondenta cu contul 4381 „Alte datorii sociale” / analitic distinct;
 
–          contributiile personale ale salariatilor la schemele de pensii facultative daca sunt achitate de societate sunt inregistrate ca si retineri pe stat prin intermediul contului 427„Retineri din salarii datorate tertilor”; daca aceste contributii sunt platite de salariat direct catre fondul de pensii atunci suma respectiva se inregistreaza in baza actelor doveditoare ca si deducere fiscala in Statul de salarii al lunii respective.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 07 iulie 2014

Leave a Reply