Speta: Tratament contabil finantare nerambursabila

Speta: Tratament contabil finantare nerambursabila

O fundatie deruleaza un proiect POSDRU. Fundatia nu este inregistrata in scopuri de TVA si este neplatitoare de impozit pe profit.

1. Recunoasterea subventiilor se face la semnarea contractului de finantare nerambursabila?

2. Inregistrarea in contabilitatea benficiarului a cheltuielilor partenerului se face lunar pe perioada derularii contractului, la momentul depunerii cererii de rambursare sau la momentul comunicarii cererii validate?

3. Lunar se inchid conturile de cheltuieli eligibile aferente proiect si se contrabalanseaza cu veniturile din subventii, urmand ca la momentul validarii cererii cheltuielile neeligibile sa se storneze din balanta proiectului, efectuandu-se corectiile pe cheltuieli si pe venituri din subventii?

Cu privire la prima intrebare privind data recunoasterii subventiilor din finantari nerambursabile mentionam urmatoarele: din punct de vedere contabil, va recomandam ca finantarile nerambursabile sa le recunoasteti in contabilitate initial in conturi in afara bilantului la data semnarii contractului de finantare cu valoarea contractului de finantare, distinct pe valoarea totala, pe cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile si ulterior in contabilitate prin inregistrarea cererii de prefinantare/de plata sau de rambursare depuse la finantator.

Inregistrarea in contabilitatea beneficiarului a cheltuielilor partenerului fie lunar, fie la depunerea cererii de rambursare sau la momentul comunicarii cererii validate, va atragem atentia ca beneficiarul nu are baza legala pentru inregistrarea in contabilitatea sa a cheltuielilor partenerului.

Partenerul trebuie sa-si inregistreze in contabilitatea proprie cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, iar in baza documentelor justificative a acestora va intocmi cererea sa de rambursare sau situatia cu cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, in functie de prevederile contractului de parteneriat dintre beneficiar si partener, pe care o va depune la beneficiar. La randul sau, beneficiarul prin centralizarea cheltuielilor, atat ale sale cat si ale partenerilor intocmeste o cerere de rambursare consolidata pe care o depune la finantator.

Dupa aprobarea cererii de rambursare si incasarea cvalorii acesteia, beneficiarul va vira fiecarui partener in parte cval cheltuielilor eligibile efectuate.

Monografie contabila aferenta acestor operatiuni:
Inregistrarea finantarii de primit conform cererii de rambursare depuse la finantator
pentru achizitiile de imobilizari:
4452 = %
” Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii ”
4752
” Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii”
462.P1
” Partea de investitii din CR aferenta partenerului ce urmeaza a fi incasata”

– pentru achizitia de bunuri, servicii, salarii:
4452 = %
” Imprumuturi nerambursabile
cu caracter de subventii ”
7416
” Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare”
462.P1
” Partea din CR aferenta ch de exploatare ale partenerului ce urmeaza a fi
incasata”

La incasarea cererii de rambursare:
5121 = 4452 cu valoarea intregii cereri de rambursare

si plata catre partener a partii din cererea de rambursare aferenta acestuia:
462.P1 = 5121

Conturile de cheltuieli se inchid lunar si concomitent se inregistreaza si pe venituri cu aceasi suma, cu exceptia achizitiilor de imoblizari in cadrul proiectului, acestea inregistrandu-se pe venituri doar cu contravaloarea amortizarii lunare aferente finantarii nerambursabile. Totodata cheltuielile declarate ca si neeligibile de catre finantator se storneaza corespunzator in baza adresei prin care sunteti instiintat de acest aspect atat pe cheltuieli, cat si pe venituri.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 06 februarie 2015

Leave a Reply