Speta: Subventii pentru investitii

Speta: Subventii pentru investitii

In ce priveste procedura de transfer la venituri in cazul inchiderii firmei, vom analiza cazul in care o societate are in contul 131 o suma de 27.000 lei pentru a vedea cum se stinge contul la inchiderea firmei.

Contul 131 „Subventii guvernamentale pentru investitii” nu mai trebuia sa prezinte sold la aceasta data, el trebuind a fi transpus incepand cu data de 01.01.2010 in soldul contului 4751 „Subventii guvernamentale pentru investitii” din noul plan de conturi prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009 (a se vedea capitolul 5 cu transpunerea).

Oricum, soldul contului reflecta subventiile pentru investitii netransferate la venituri.

Daca societatea se lichideaza, atunci soldul contului se transfera la venituri cu prilejul vanzarii (cedarii/instrainarii) activelor pentru care s-au primit subventiile respective, dupa cum se precizeaza la pct. 237 alin. 2 din Reglementarile amintite conform carora:

„237. – (2) Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 „Subventii pentru investitii”). Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor”.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 30 mai 2014

Leave a Reply