Speta: Studiu de fezabilitate

Speta: Studiu de fezabilitate

Speta de azi se refera la o societate care in anul 2002 a realizat un studiu de fezabilitate, proiectul incheindu-se in anul 2005, neincluzand si SF-ul. In anul 2015, la componenta contului 231 „Active fixe…”, se regaseste acest SF realizat in 2002. Care este tratamentul contabil in acest caz?

Eroarea se va corecta, la data constatarii, in conformitate cu prevederile pct. 66 – 68 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.

Potrivit acestora, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).
Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.
In notele explicative la situatiile financiare trebuie prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

In situatia in care, conform reglementarilor contabile aplicabile valoarea studiului trebuia inclusa in valoarea proiectului, la data constatarii erorii se va efectua inregistrarea:

2xx = 231

Amortizarea aferenta exercitiilor financiare precedente se va inregistra cu ajutorul contului 1174 – „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”:

Amortizarea calculata, aferenta exercitiilor financiare precedente, se va inregistra cu ajutorul contului 1174 – „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” prin formula contabila:

1174 = 281
„Rezultatul reportat provenit din „Amortizarea imobilizarilor corporale”
corectarea erorilor contabile”

In situatia in care eroarea este nesemnificativa conform politicilor contabile ale societatii aceasta se poate corecta pe seama contului de profit si pierdere.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 16 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor