Speta: Storno factura

Speta: Storno factura

Avem cazul unei microintreprinderi neplatitoare de TVA care inchiriaza autoturisme. Microintreprinderea trebuie sa emita o factura de inchiriere catre o firma din Marea Britanie pentru un delegat care va folosi autoturismul pe teritoriul Romaniei pentru afaceri. Firma plateste din contul sau din Marea Britanie in contul firmei din Romania atat inchirierea, cat si garantia.

Vom vedea cum se intocmeste factura de inchiriere si garantie, precum si, daca autoturismul se inapoiaza fara probleme, cum se poate restitui garantia catre firma din Marea Britanie. Stabilim astfel daca se face stornare si se plateste din contul de euro catre Marea Britanie sau daca se plateste in numerar in baza unei chitante valutare.

Conform art.133 alin.4 din Codul Fiscal prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport.
Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;

In cazul dumneavoastra locul prestarii serviciilor este Romania, iar factura de inchiriere se va emite fara TVA avand in vedere ca societatea este neplatitoare de TVA.

Conform art.128 alin.(1) din Codul Fiscal din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128 – 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).

Garantiile percepute pentru a asigura buna executie a unui contract sau de alta natura nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA, nefiind livrari de bunuri sau prestari de servicii in sensul art.128 din Codul Fiscal.

Nu aveti obligatia sa emiteti o factura pentru garantie potrivit prevederilor art.155 din Codul Fiscal. Insa, daca vi se solicita in mod expres factura aceasta se va emite fara TVA.

De asemenea, nici in cazul restituirii nu este obligatoriu sa emiteti o factura de storno. Puteti vira suma direct in contul societatii din Anglia in baza contractului de inchiriere, aceasta fiind si recomandarea noastra in ceea ce priveste modalitatii de restituire a garantiei.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 18 noiembrie 2014

Leave a Reply