Speta: Stimulentele acordate la incheierea sau la renegocierea unor contracte

Speta: Stimulentele acordate la incheierea sau la renegocierea unor contracte

Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Incepand cu 01 ianuarie 2015 OMFP 1802/2014 prevede ca toate stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit trebuie recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul in care se face plata.

Locatorul trebuie sa recunoasca valoarea agregata a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din leasing pe durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru esalonarea in timp a beneficiului activului in sistem de leasing. Locatarul trebuie sa recunoasca beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru esalonarea in timp a beneficiului locatarului rezultat din utilizarea activului in sistem de leasing.

Prevederile referitoare la suportarea liniara a cheltuielilor pe durata contractului se aplica si in cazul stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de inchiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriasilor.

Astfel, veniturile, respectiv cheltuielile se vor deduce/impozita pe durata contractului. Pentru exemplificare, consideram ca societatea Alfa incheie un contract de inchiriere cu societatea Beta in urmatoarele conditii:

Durata contractului: 12 luni
Valoare chiriei lunare: 1.500 lei + 360 lei TVA 24%
Stimulent neplata: 2 luni

Valoarea chiriei datorata conform contractului: 1.500 lei x 10 luni = 15.000 lei + 3.600 lei TVA 24% = 18.600 lei
Valoarea chiriei lunare cu recunoasterea beneficiului: 15.000 lei : 12 luni = 1.250 lei/luna

Astfel, societatea Alfa va inregistra o chirie lunara de 1.250 lei incepand cu prima luna de derulare a contractului.Aceasta inregistreaza urmatoarele cheltuieli cu chiria pe durata contractului:

– mai 2015 – 1.250 lei
– iunie 2015 – 1.250 lei
– iulie 2015– 1.250 lei
– august 2015 – 1.250 lei
– septembrie 2015 – 1.250 lei
– octombrie 2015 – 1.250 lei
– noiembrie 2015 – 1.250 lei
– decembrie 2015 – 1.250 lei
– ianuarie 2016 – 1.250 lei
– februarie 2016 – 1.250 lei
– martie 2016 – 1.250 lei
– aprilie 2016 – 1.250 lei

Cheltuielile astfel inregistrate se iau in considerare la determinarea profitului impozabil al fiecarei perioade fiscale.

Societatea Beta inregistreaza venituri din chirii pe durata contractului astfel:

– mai 2015 – 1.250 lei
– iunie 2015 – 1.250 lei
– iulie 2015– 1.250 lei
– august 2015 – 1.250 lei
– septembrie 2015 – 1.250 lei
– octombrie 2015 – 1.250 lei
– noiembrie 2015 – 1.250 lei
– decembrie 2015 – 1.250 lei
– ianuarie 2016 – 1.250 lei
– februarie 2016 – 1.250 lei
– martie 2016 – 1.250 lei
– aprilie 2016 – 1.250 lei

Veniturile astfel inregistrate se iau in considerare la determinarea profitului impozabil al fiecarei perioade fiscale.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 31 iulie 2015

Leave a Reply