Speta: Sponsorizare catre o entitate neinregistrata in Registrul unitatilor de cult

Speta: Sponsorizare catre o entitate neinregistrata in Registrul unitatilor de cult

Avem o societate care a efectuat o sponsorizare catre o persoana fizica autorizata (PFA) cu activitate medicala, acesta nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult. Ne intereseaza daca aceasta cheltuiala cu sponsorizarea este nedeductibila. In acelasi timp vrem sa vedem daca aceasta suma se declara in formularul 107.

Operatiunea de sponsorizare este reglementata de prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 1 din acest act normativ, sponsorizarea reprezinta ”actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.”

Sponsorul poate fi orice persoana fizica sau juridica romana (platitoare de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor) sau din strainatate.

La alin. (4) din legea sponsorizarii este prevazut ca poate fi sponsorizata orice persoana juridica sau fizica (in conditiile expres prevazute) care ”desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului inconjurator.”

Sponsorizarea se efectueaza in baza unui contract care se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

In ceea ce priveste recunoasterea cheltuielilor cu sponsorizarea si, implicit scaderea sumelor din impozitul pe profit datorat, mentionam ca prevederea art. 25 alin (4) lit. i) este imperativa, in sensul ca sumele reprezentand sponsorizarea nu se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de Codul fiscal, daca beneficiarul sponsorizarii nu este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (4 indice 1).

Asa cum se prevede la art. VI din Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, pct. (1 indice 2) al art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2019.

Persoanele juridice care au inregistrat cheltuieli cu sponsorizarea trebuie sa  completeze si sa depuna formularul 107 “Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private”, aprobata prin Opanaf nr. 1825/2018.  

Termenul este 25 februarie sau 25 martie, dupa caz, al anului urmator celui pentru care se depune declaratia 101 privind impozitul pe profit anual.

Instructiunile privind completarea declaratiei nu prevad derogari de la obligativitatea transmiterii acesteia ceea ce presupune ca in coloana 6 ,,Suma dedusa” nu se va inscrie suma care nu s-a scazut din impozitul pe profit potrivit legii, in anul de raportare.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 15 noiembrie 2019

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor