Speta: Sanctiune compensare

Speta: Sanctiune compensare

Vom stabili mai jos in ce masura este obligatoriu sa fie efectuata compensarea unei sume de peste 10.000 lei intre doua societati prin IMI. De asemenea, vom vedea care este procedura si cum se sanctioneaza daca s-a realizat direct, folosindu-se ordine de compensare.

Solutia consultantului:

Intre persoane juridice compensarea obligatiile reciproce se efectueaza conform prevederilor OUG 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata si ale HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art. 3 din HG 685/1999, incepand cu data de 1 noiembrie 1999, pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 RON, compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se realizeaza numai in conformitate cu prevederile regulamentului de compensare, aprobat prin aceasta hotarare, iar pentru suma reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 RON, inclusiv compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional creat de OUG 77/1999, dar pe baza acelorasi formulare.

Astfel, daca facturile care au intrat in compensare erau in scadenta, nu erau restante, compensare fara IMI este posibila, chiar   daca valoarea facturilor era mai mare de 10000 lei, insa este obligatorie folosirea Ordinelor de Compensare.

Astfel, conform art. 3 din HG 685/1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in regulamentul de compensare, respectiv ordinul de compensare prezentat in Anexa 2.1 la Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor aprobat prin HG 685/1999.

Astfel cum dispune art. 11 din Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, „Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de o comisie desemnata special de catre conducatorul Serviciului de compensare pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.”

Daca prevederile de mai sus nu sunt respectate, operatiunile de compensare nu sunt valabile, iar contraventiile sunt stabilite in Legea 82/1991 (art. 41 pct. 2 lit. c) a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare si sunt sanctionate cu amenda cuprinsa intre 300 lei si 4000 de lei;

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 10 octombrie 2013

Leave a Reply