Speta: Retur piesa de schimb

Speta: Retur piesa de schimb

Avem o firma care primeste dintr-un stat non-UE o factura pentru piese de schimb. S-a facut vama si s-a achitat TVA conform DVI. Ulterior, s-a constatat ca o piesa de schimb (1985 euro) nu este conforma cu comanda efectuata si trebuie inlocuita. S-a contactat furnizorul si acesta a recunoscut greseala urmand sa emita o factura de storno (- 1985 euro) la returnarea piesei.

Intre timp, furnizorul a trimis piesa corecta cu factura aferenta (1985 euro). Stabilim daca pentru a face vama si a primi piesa corecta, firma din Romania e obligata sa achite din nou TVA. De asemenea, vom vedea cum se inregistreaza acest TVA, cum se poate recupera si cum se declara in decontul de TVA.

Avand in vedere faptul ca furnizorul va emite factura de stornare numai dupa returnarea de catre cumparator a piesei defecte, cea mai simpla solutie pentru cumparatorul din Romania de a recupera suma TVA achitata in vama, inclusiv taxele vamale aferente este de a considera ca efectueaza un export in cazul returnarii piesei defecte. Astfel, cumparatorul din Romania, inregistrat in regim normal in scopuri de TVA, isi recupereaza suma TVA achitata in vama prin exercitarea dreptului de deducere a sumei TVA achitate in vama pentru importul de bunuri efectuat anterior exportului. Altfel spus, exportul este operatiune scutita cu drept de deducere, conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal . 294 alin. (1) lit. a)
„(1) Sunt scutite de taxa:
a) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;”

In acest caz, cumparatorul din Romania emite o factura comerciala a carei valoare trebuie decontata de catre furnizorul din Elvetia, caz in care, acesta nu trebuie sa mai emita o factura de stornare a facturii initiale.

Practic, in aceasta situatie, firma din Romania are calitatea de vanzator, iar firma din Elvetia calitatea de cumparator. Faptul ca bunul respectiv a fost achizitionate initial de la acelasi partener nu are relevanta pentru aplicarea corecta a acestui tratament fiscal.

Valoarea facturii emise se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 14 denumit „Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1 – 3” din cadrul sectiunii „LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII IN INTERIORUL TARII SI EXPORTURI”.

Din punct de vedere fiscal si contabil operatiunea se inregistreaza ca o vanzare de bunuri, astfel:
– prin jurnalul pentru vanzari in coloana „export”;
– prin formula contabila 411 „Clienti” = 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” sau 7588 „Alte venituri din exploatare” si, concomitent 607 „Cheltuieli privind marfurile” = 371″Marfuri” sau 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” = 3021 „Materiale auxiliare „

Justificarea realizarii unei operatiuni scutite cu drept de deducere se efectueaza conform documentelor reglementate prin O.P.A.N.A.F. nr. 103 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aplicarea regimului de scutire trebuie justificata de catre exportatorul din Romania cu urmatoarele documente reglementate prin O.P.A.N.A.F. nr. 103/2016, art. 2, alin. (2) din anexa care cuprinde INSTRUCTIUNI de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal. Factura se emite fara TVA deoarece se aplica regimul de scutire;
– certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica.

Conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. e) din anexa INSTRUCTIUNI „e) sunt considerate exporturi livrarile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal si acestea reprezinta livrarile de bunuri care sunt transportate de pe teritoriul Uniunii Europene, astfel cum este definit la art. 267 din Codul fiscal, in afara Uniunii Europene. Exporturile au locul livrarii in Romania conform prevederilor art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, daca transportul bunurilor incepe din Romania si se termina in afara teritoriului Uniunii Europene, indiferent daca iesirea de pe teritoriul Uniunii Europene are loc prin punctele vamale apartinand autoritatii vamale a Romaniei sau ale altui stat membru.”

In acest caz, nu trebuie sa reveniti asupra exercitarii dreptului de deducere a TVA achitata in vama la momentul importului deoarece exportul realizat este operatiune scutita cu drept de deducere TVA. Practic, exercitarea dreptului de deducere a TVA s-a efectuat prin respectarea prevederilor art. 297 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal conform caruia ” (4) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 294, 295 si 296;,,

Soldul creditor in valuta al contului 401 poate fi compensat prin soldul debitor in valuta al contului 411, cu respectarea prevederilor cu privire la stabilirea diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Diferentele respective reprezinta venituri impozabile sau cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil.

La primirea piesei bune din punct de vedere calitativ, cumparatorul din Romania va achita din nou TVA in vama deoarece operatiunea va fi considerata un nou import de bunuri pentru care furnizorul trebuie sa emita o noua factura.

O alta modalitate de recuperare a sumei TVA achitate in vama, ar fi returnarea bunului defect si solicitarea restituirii sumei TVA achitate in vama, in baza documentelor prezentate, respectiv factura initiala, reclamatia calitativa si factura de stornare a contravalorii piesei defecte. In acest caz, biroul vamal invalideaza declaratia vamala de import.

Pentru aceasta procedura am in vedere prevederile art. 260 din legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romaniei „Drepturile de import sau de export sunt rambursate cand se invalideaza o declaratie vamala, iar drepturile au fost achitate. Rambursarea se acorda in urma unei cereri depuse de persoana in cauza in termenul prevazut pentru depunerea cererii de invalidare a declaratiei vamale.” Prin art. 261 se reglementeaza ca drepturile de import sunt rambursate sau remise in masura in care se stabileste ca cuantumul acestora inscris in evidenta contabila este aferent marfurilor plasate sub regimul vamal in cauza si refuzate de importator, deoarece la data acceptarii declaratiei vamale erau defecte sau nu respectau conditiile contractului in baza caruia au fost importate. Sunt asimilate marfurilor defecte marfurile deteriorate inainte de acordarea liberului de vama.

Rambursarea sau remiterea drepturilor de import se acorda cu conditia ca:

a) marfurile sa nu fi fost folosite, cu exceptia unei posibile utilizari initiale necesare pentru a se verifica daca sunt defecte sau nu respecta termenii contractuali;
b) marfurile sa fie exportate de pe teritoriul vamal al Romaniei. La cererea persoanei in cauza, autoritatea vamala permite ca, in locul exportului, marfurile sa fie distruse sau plasate sub regimul de tranzit, antrepozitare vamala sau intr-o zona libera ori antrepozit liber. In scopul de a primi una dintre aceste destinatii vamale, marfurile sunt considerate straine.

Drepturile de import nu pot fi rambursate sau remise in cazul marfurilor care, inainte de a fi declarate la vama, au fost importate temporar pentru a fi testate, decat daca se stabileste ca defectele marfurilor sau nerespectarea prevederilor contractuale nu ar fi putut fi detectate in decursul acestor teste.

Drepturile de import sunt rambursate sau remise in urma prezentarii unei cereri la biroul vamal in termen de 12 luni de la data la care cuantumul acestor drepturi a fost comunicat debitorului. In cazuri exceptionale, justificate corespunzator, autoritatea vamala poate aproba ca acest termen sa fie prelungit.

In aceasta situatie furnizorul emite factura pentru marfurile defecte cu semnul minus. Organele vamale vor emite un document pentru regularizarea situatiei. In baza acestuia se va reduce baza de impozitare si TVA aferenta importului efectuat. Operatiunea se inscrie in decontul de TVA la randul de regularizari TVA dedusa, respectiv randul 32.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 29 august 2-17

Leave a Reply