Speta: Retragere dividende de la ATM

Speta: Retragere dividende de la ATM

Societate pe actiuni realizeaza in 2013 profit, AGA decide in 2014 distribuirea pentru dividende actionarilor. In 2014 se calculeaza si vireaza impozit pe dividende si se platesc partial catre actionarul majoritar.

In 2015 se retrag de la ATM diverse sume de bani de catre actionarul majoritar pentru dividendele restante.
1. Sumele care sunt ridicate de la ATM se contabilizeaza 457=5121?
2. Daca se ajunge la 15.000 Euro se declara la oficiul de prevenire si combatere a spalarii banilor?

1) Potrivit prevederilor pct.302 alin (3) din Reglementarile contabile, sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare in vederea platii unor achizitii sau prestari de servicii, se evidentiaza in contul 542 „Avansuri de trezorerie”/analitic distinct.

Asadar, platile prin card se pot inregistra prin contul 542 si ulterior la justificarea acestor sume se inregistreaza in contul de dividende sau se pot inregistra direct in contul de dividende .

2) Potrivit art. 10 lit. k) din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata intra sub incidenta prevederilor acestei legi toate persoanele fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Potrivit prevederilor art. 5 alin (1) , de indata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru o persoana juridica prevazuta la art. 10, sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 10 are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, informeaza persoana desemnata conform art. 20 alin. (1), care sesizeaza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. Persoana desemnata analizeaza informatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirma primirea sesizarii. Pentru persoanele fizice si juridice prevazute la art. 10 lit. k), sesizarea se transmite de catre persoana care are suspiciuni ca operatiunea ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

Conform art. 5 alin.( 7) societatile sunt obligate sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele . In conditiile in care aceste sume sunt retrase de la ATM si depaseste suma de 15.000 euro, recomandam ca persoana desemnata sa intocmeasca Declaratia privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor pe care o va depune la Oficiul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor conform Legii 656/2002, chiar daca aceste sume s-ar putea sa fie raportate si de catre institutia de credit, platile efectuate cu cardul fiind plati efectuate din contul bancar.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 04 decembrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor