Speta: Restituire acciza combustibil

Speta: Restituire acciza combustibil

In speta de mai jos, pornim de la o societate care are ca obiect de activitate transportul rutier de marfuri. Avand in vedere noutatile legislative privind acciza aferenta combustibilului folosit de transportatori, vom preciza care este modalitatea (documentatia necesara) de solicitare la rambursare a accizei.

De asemenea, vom stabili care este monografia contabila pentru evidentierea accizei, in vederea recuperarii acesteia.

La data prezentei opinii, nu exista un temei normativ privind procedura efectiva de restituire a sumei de 4 eurocenti, reprezentand 40 euro la 1.000 litri combustibil, facilitate fiscala acordata anumitor categorii de transportatori, conform art. 176 alin. (6) din Codul fiscal. Astfel, se necesita sa urmarim modificarile legislative din perioada urmatoare.
 
In data de 20 iunie 2014, autoritatile au supus dezbaterii publice proiectul actului normativ privind restituirea acestei accize, proiect regasit in sectiunea Transparenta decizionala de pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.
 
Prima parte a acestei hotarari defineste persoanele eligibile pentru restituirea acestei accize, cum ar fi transportatorii rutieri de marfa licentiati fie in Romania, fie in alte state membre, cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.
 
In a doua sectiune a actului normativ, este prezentata procedura efectiva de restituire, din care amintim etapele principale, astfel:

a) operatorii economici ce doresc restituirea accizei au obligatia sa se inscrie in registrul vehiculelor, ce cuprinde operatorii economici eligibili pentru restituirea de acciza. Nu este foarte clar definit cine intocmeste acest Registru, acesta fiind definit generic administratorul schemei, probabil Autoritatea Rutiera Romana.

b) inregistrarea in Registru se face prin depunerea unei cereri si va fi insotita de anexa 2 si anexa 3, cum ar fi certificatele de inregistrare in scopuri de TVA, certificatul de atestare fiscala, contractul cu distribuitorul de combustibil, lista vehiculelor eligibile insotite de asemenea de mai multe informatii cum ar fi licentele, certificatele de inmatriculare, caracteristicile vehiculului;

c) administratorul schemei verifica eligibilitatea fiecarui vehicul si aproba total sau partial sau respinge cererea intr-un termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii;

d) in vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la administratorul schemei o alta cerere, potrivit modelului din anexa 4, cerere ce cuprinde in principal datele de identificare ale contribuabilului, perioada pentru care se solicita restituirea accizei, cantitatea de motorina pentru care se solicita restituirea accizei, suma de restituit. Anexat la cerere se depun documentele justificative pentru achizitiile de motorina, reprezentand copii de pe facturile de achizitii, precum si un borderou cu cantitatile centralizatoare de motorina alimentate fiecarui vehicul eligibil. De asemenea, se vor depune copii ale Scrisorilor de transport CMR ce justifica consumul de motorina aferent transporturilor efectuate.
 
Cererile se depun trimestrial, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea. Pot fi depuse simultan mai multe cereri de restituire, intr-un termen ce nu poate sa depaseasca 1 an de la data incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea de acciza.
 
Cererea de restituire a accizelor va fi analizata, aprobata sau respinsa intr-un termen de 2 luni de la data inregistrarii acesteia. in cazul aprobarii, acciza se va restitui intr-un termen de 10 zile lucratoare de la finele termenului in care a fost aprobata cererea. Restituirea de acciza se va face intr-un cont bancar din Romania, indicat in cererea de restituire de acciza.
 
Desigur, pentru a urma aceasta procedura, trebuie sa urmarim publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 02 septembrie 2014

Leave a Reply