Speta: Reparatii si imbunatatiri imobil

Speta: Reparatii si imbunatatiri imobil

Va prezentam situatia in care la un imobil din proprietatea unui SRL se fac diverse reparatii si imbunatatiri.

Vom vedea daca aceste lucrari se pot considera cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit conform Regulamentului de Organizare Interna si a Politicilor Contabile proprii ale firmei sau daca trebuie declarata la Primarie majorarea valorii constructiei si totodata operat in contabilitate pe 212, astfel nerecunoscandu-se ca si cheltuieli deductibile aferente exercitiului.

Vom vedea care ar fi cadrul legal care defineste exact ce inseamna reparatie sau ce inseamna cresterea utilitatii unei constructii. De asemenea, vom vedea in ce masura pot inspectorii fiscali de la primarie sau de la ANAF sa se pronunte asupra acestei incadrari.

Potrivit pct. 7 lit d) din Normele metodologice de aplicare a Legii 15/1994, sunt asimilate mijloacelor fixe si se supun amortizarii investitiile efectuate la mijloacele fixe pentru imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, in scopul modernizarii, si care majoreaza valoarea de intrarea a acestora.
 
Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe in scopul modernizarii acestora trebuie sa aiba urmatoarele efecte:

– sa imbunatateasca efectiv performantele mijloacelor fixe fata de parametrii functionali stabiliti initial;

– sa asigure obtinerea de venituri suplimentare fata de cele realizate cu mijloacele fixe initiale.
 
La capitolul III. Alte precizari din HG 2139/2004, privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe se mentioneaza:

Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.
 
Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
 
In cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.
 
Amortizarea acestor investitii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
 
Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.
 
Din cuprinsul acestor articole, se retine ca in categoria reparatiilor efectuate se incadreaza lucrarile de zugraveli, tencuieli, precum si orice alta lucrare in care au fost inlocuite materiale, piese (ex.gemuri), etc. existente cu altele noi.
 
Daca s-a adaugat ceva care nu a existat inainte ex. hidroizolatia plafonului, tamplarie termopan, instalatie de incalzire noua, o noua compartimentare a incaperilor pentru spatiile de arhiva, acestea reprezinta lucrari de modernizare.
 
Daca insa, investitiile efectuate reprezinta cheltuieli cu reparatii curente , intrucat au avut ca scop restabilirea starii initiale  a cladirii acestea pot fi incadrate ca cheltuieli cu reparatii ale perioadei, conform prevederilor de la pct. 107 din OMFP 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Va recomandam ca, prin manualul de politici contabile proprii, sa stabiliti criterii de departajare intre cheltuielile curente si modernizari.
 
La pct. 54 alin. (1) din Normele metodologice date in aplicarea art. 253 din Codul fiscal, se stipuleaza ca, prin lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, astfel cum sunt mentionate la art. 253 alin. (3^1) din Codul fiscal, se intelege acele lucrari care au ca rezultat cresterea valorii cladirii respective cu cel putin 25%, insa acest articol se refera la cladiri luate cu chirie.

Acestea sunt prevederile legale in legatura cu incadrarea cheltuileilor efectuate reprezentand transformari/ modernizari sau reparatii curente.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 03 septembrie 2014

Leave a Reply