Speta: Remunerarea unei persoane nerezidente

Speta: Remunerarea unei persoane nerezidente

Conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, veniturile reprezentand remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator al unei persoane juridice  romane, stabilite potrivit actului constitutiv al societatii sau stabilite de adunarea generala  a actionarilor, sunt considerate venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca  veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.

Prevederile art. 116 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal impreuna cu precizarile de la pct. 9 din  Normele metodologice pentru aplicarea art. 116 din Codul fiscal, duc la constatarea ca  impunerea si declararea veniturilor ce reprezinta remuneratii primite de persoanele fizice  nerezidente pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator se realizeaza prin aplicarea dispozitiilor Titlului III din Codul fiscal.

Veniturile obtinute in calitate de administrator nerezident:

  • sunt impozabile in mod similar veniturilor de natura salariala;
  • persoana juridica romana care efectueaza plata remuneratiei/indemnizatiei are obligatia retinerii si platii impozitului pe salarii in cota de 16% aplicabila asupra bazei de calcul determinata in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, conform prevederilor art. 116 alin. 3 lit. a) din Codul fiscal.

Tratamentul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, conform prevederilor Codul fiscal sunt  considerate contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale, potrivit art. 296 indice 3 lit. a) si b),  este la fel ca si pentru persoanele fizice rezidente, cu respectarea prevederilor instrumentelor  juridice internationale la care Romania este parte, daca realizeaza venituri din salarii sau  asimilate salariilor.

Este util sa mai retinem urmatoarele aspecte :

  • in privinta persoanelor fizice rezidente in UE, instrumentele juridice internationale se refera la regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala: Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009;
  • in cazul persoanelor carora li se aplica Regulamentele mentionate – acestea sunt supuse legislatiei unui singur stat membru. Aceasta legislatie se stabileste in conformitate cu Titlu II – Stabilirea legislatiei aplicabile din regulamentul mentionat, pentru justificare fiind necesara, in cazul detasarii sau pluriactivitatii, prezentarea documentului portabil care sa ateste legislatia aplicabila acestei persoane, in functie de situatia in care se incadreaza, legislatia aplicabila, in materie de securitate sociala, fiind legislatia statului in care se desfasoara activitatea sau a statului membru de resedinta justificat cu formularul A1;
  • potrivit art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv;
  • regula generala in domeniu este aceea a asigurarii in baza legislatiei statului in care se desfasoara activitatea, indiferent daca persoana isi are domiciliul/resedinta sau angajatorul sau isi are sediul pe teritoriul unui alt stat membru.

Baza legala:

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG44/ 2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare;Regulamentul (CE) nr. 883/2004

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 12 mai 2014

Leave a Reply