Speta: Regularizare avans extracomunitar

Speta: Regularizare avans extracomunitar

Avem o societate care a inregistrat un avans extern extracomunitar in cursul anului 2011. S-a emis factura de avans pentru acest avans la cursul din data primirii avansului. In decontul de TVA acest avans s-a inregistrat pe randul 14 la cursul din data emiterii facturii .In ianuarie 2015 are loc exportul de bunuri si stingerea acestui avans.

La ce curs se va stinge acest avans care a fost reevaluat lunar pe parcursul celor 4 ani cu diferentele de curs aferente? La cursul istoric sau la cursul de reevaluare de la 31.12.2014?

Factura de storno avans este emisa in aceeasi zi cu factura de export in ianuarie 2015, per total operatiunea din ziua respectiva fiind zero. Pe randul 14 din decontul de TVA aferent lunii ianuarie va mai fi evidentiat acest export daca operatiunea este zero datorita facturii de storno avans?

Conform prevederilor de la pct. 72 alin. (2) din Normele metodologice date in aplicarea art. 155 alin. (16):

„(2) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri ori prestari de servicii se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat ori pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau la facturile partiale emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) lit. r) din Codul fiscal.

In cazul operatiunilor pentru care baza impozabila este stabilita in valuta, la regularizare se vor avea in vedere prevederile art. 139^1 din Codul fiscal si ale pct. 22. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei, conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 151 sau art. 151^1 din Codul fiscal, in cazul facturilor de avans sau al facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri ori de prestatorii de servicii.

La pct. 22 alin.(2), (6) si (7) din Normele metodologice, date in aplicarea art. 139^1 din Codul fiscal se prevede ca:

„(2) In sensul art. 139^1 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul emiterii de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii, inclusiv in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare. In cazul incasarii de avansuri pentru care factura este emisa ulterior incasarii avansului, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor incasate.

(6) Pentru operatiunile in interiorul tarii, daca baza impozabila este stabilita in valuta, transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei, conform prevederilor art. 134 – 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal. Prin exceptie, in cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) – (8), transformarea in lei se efectueaza la cursul din data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare, respectiv conform prevederilor art. 134 – 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

(7) Prevederile primei teze a alin. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate ori in afara Comunitatii, precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii, precum si in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art. 132, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania, sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6) din Codul fiscal.”

Prin urmare, pentru regularizarea avansului se va utiliza cursul istoric, iar sumele din Jurnalul de vanzari (diferentele) se declara la rd. 14 in decontul de TVA.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 mai 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor