Speta: Regim TVA refacturare

Speta: Regim TVA refacturare

Avem o firma platitoare de TVA care achita taxa de salubritate la Primarie pentru un spatiu inchiriat.

Vrem sa vedem cum se refactureaza aceasta taxa de salubritate catre clienti si daca factura se emite cu sau fara TVA.

Daca taxa de municipalitate (Primarie), respectiv taxa de salubritate, facturata fara TVA societatii este achitata in contul Primariei, pentru care aceasta nu este persoana impozabila, in sensul art. 269 (fostul 127) din Codul fiscal, la refacturarea acesteia catre clienti, societatea nu va aplica TVA, luand in considerare ca, pentru fiecare cheltuiala refacturata se aplica regimul fiscal al operatiunii refacturare cu privire la locul prestarii, cotele sau scutirile prestarii refacturate.

Baza legala:

– art. 286 (fostul 137) alin. (4) “Baza de impozitare nu cuprinde urmatorale….” din Codul fiscal, coroborate cu cele prevazute in norme:
Norme Metodologice aferente art. 286 Codul Fiscal

31 (4) In cazul refacturarii de cheltuieli, se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. 7 alin. (4) sau, dupa caz, ale pct. 8 alin. (3). Totusi, structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. 30 alin. (4) si (5), respectiv daca sunt cheltuieli cu impozite si taxe sau sunt cheltuieli accesorii, care cad in sarcina furnizorului/prestatorului in legatura cu operatiunile pe care le-a realizat, fiind recuperate de la client.

31 (5) Se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, in sensul alin. (4), atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane;

b) persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata.

31(6) In masura in care persoana impozabila poate face dovada ca singurul scop este refacturarea de cheltuieli, fiind indeplinite conditiile prevazute la alin. (5), nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. (3), in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile. Se considera ca la aplicarea structurii de comisionar exigibilitatea pentru operatiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de catre persoana care refactureaza cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operatiunilor refacturate. Pentru fiecare cheltuiala refacturata se va aplica regimul fiscal al operatiunii de refacturate, referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile livrarii/prestarii refacturate.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 24 ianuarie 2018

Leave a Reply