Speta: Regim fiscal privind vanzare marfuri sub pret

Speta: Regim fiscal privind vanzare marfuri sub pret

Vrem sa stim care este regimul fiscal al vanzarilor sub costul de achizitie, din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit, pentru o societate care achizitioneaza marfuri dintr-o tara membra UE, in vederea vanzarii acestora pe piata din Romania.

Conform Art. 17 din OG nr. 99/2000 republicata privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse in pierdere, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 16 lit. a)-c), e)-i), precum si in cazul produselor aflate in pachete de servicii.

Art. 16 Ordonandata nr.19

Prin vânzări cu preț redus, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege:

a) vânzări de lichidare;

b) vânzări de soldare;

c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;

d) vânzări promoționale;

e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;

f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;

g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;

h) vânzarea unui produs la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial;

i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

Prin vanzare in pierdere, in sensul prezentei ordonante, se intelege orice vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit in reglementarile legale in vigoare. Din punct de vedere fiscal, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.

In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, prin tranzactie fara scop economic se intelege orice tranzactie/activitate care nu este destinata sa produca avantaje economice, beneficii, profituri si care determina, in mod artificial, ori conjunctural, o situatie fiscala mai favorabila, conform punctului 4 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. In situatia reincadrarii formei unei tranzactii/activitati pentru ajustarea efectelor fiscale se aplica regulile de determinare specifice impozitelor, taxelor si a contributiilor sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal. In cazul in care societatea efectueaza tranzactii cu scop economic, destinata sa produca avantaje economice, beneficii, profituri, opinia noastra este ca autoritatile fiscale nu pot reincadra acele facturi din cauza ca unele produse ajung sa fie vandute sub cost din diverse motive, acceptate de OG 99/2000.
Daca vanzarea sub cost este o decizie luata in scopul desfasurarii activitatii economice, atunci cheltuiala cu scoaterea din gestiune va fi considerata o cheltuiala deductibila fiscal. Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 297 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul unor operatiuni taxabile. In speta data nu veti aplica o scutire de TVA, deci livrarea marfurilor va fi considerata o operatiune taxabila si nu aveti obligatia ajustarii TVA.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 23 aprilie 2019

Leave a Reply