Speta: Refacturare costuri intre societatile din grup

Speta: Refacturare costuri intre societatile din grup

Obiectul spetei de azi il reprezinta o sucursala deschisa pe teritoriul Romaniei de firma-mama din Ungaria. La sfarsitul anului, sucursalei i se aloca de la firma mama si de la o alta sucursala din Germania, in baza a doua debite-note-uri, cota parte a costurilor acestora, precum si alte costuri considerate efectuate in folosul sucursalei din Romania (combustibili, cheltuieli postale, salariale etc.).

Se stabileste ce regim de taxare se aplica in acest caz din punct de vedere TVA pentru astfel de tranzactii si daca sunt considerate tranzactii fiind necesara intocmirea dosarului preturilor de transfer sau sunt doar o recuperare de costuri.

In plus, stabilim daca se declara in declaratia 390 si pentru ce luna va fi depus decontul de TVA , termenul de depunere al declaratiilor pentru decembrie 2014 fiind depasit.

Documentul debit note este echivalentul unei facturi emise pentru refacturare de costuri. De regula, un partener intracomunitar emite factura pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, utilizand documentul debit note doar pentru repartizarea costurilor generale de functionare a grupului. Aceste costuri refacturate pot fi considerate operatiuni economice de natura tranzactiilor intre doua persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, fiecare pe teritoriul statului membru pe care este stabilit.

De regula, la sfarsit de an, societatea mama emite facturi pentru realocarea cheltuielilor administrative si de coordonarea a activitatii societatilor din grup, in functie de un anumite criterii stabilite la nivel de grup. De exemplu, cel mai uzual criteriu in cazul preturilor de transfer este valoarea vanzarilor de bunuri realizata de catre fiecare membru din grup. In functie de acest criteriu, la sfarsit de an, are loc o redistribuire a cheltuielilor efective ale societatii mama. In acest caz, din punctul de vedere al TVA, regularizarea operatiunii de repartizare a cheltuielilor efectiv inregistrate la sfarsit de an fata de cheltuielile estimate facturate pe parcursul anului si facturarea sumei rezultate din calcul, este tratata drept o prestare de servicii efectuate de catre societatea mama in beneficiul fiecarei societati din grup. Acest serviciu se supune impozitarii in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa deoarece sunt aplicabile prevederile regulii generale de taxare de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

Conform acestei reguli, locul prestarii serviciului se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul serviciului respectiv. Practic, prin aceasta regula generala se prevede ca locul de taxare al serviciului trebuie sa fie „locul in care are loc consumul”, fiind respectat astfel principiul destinatiei serviciului. Astfel, pentru acest serviciu, beneficiarul din Romania aplica regimul de taxare inversa (4426 = 4427) asupra bazei de impozitare a TVA al carei echivalent in lei se determina prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor. Serviciul este taxabil in Romania, fiind incadrat in categoria achizitiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplica regula generala de taxare de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

Operatiunea trebuie evidentiata de catre beneficiarul din Romania atat in jurnalul pentru cumparari corespunzator rulajului debitor al contului 4426 cat si in jurnalul pentru vanzari corespunzator rulajului creditor al contului 4427. Sumele astfel evidentiate se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la urmatoarele randuri:

– la randul 7 denumit „Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) ” cu reportarea sumei la randul 7.1 denumit „Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)”. ;

Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427;

– randul 20, cu reportarea sumei la randul 20.1.

Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.

De asemenea, achizitia serviciului trebuie raportata si prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul S.

Valoarea operatiunii se raporteaza la data faptului generator si a exigibilitatii TVA. Data exigibilitatii este data facturii emise de prestator. Astfel, daca factura s-a emis in luna ianuarie 2015, dar nu s-a raportat prin decontul lunii ianuarie 2015 cu termen de transmitere 25 februarie 2015, inclusiv, valoarea operatiunii se raporteaza prin decontul de TVA aferent lunii februarie 2015 cu termen de depunere cel tarziu in data de 25 martie 2015, inclusiv.

In acest caz, valoarea operatiunii nu se mai raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 7 si 20, ci la randul 8 si 21 ” Regularizari privind achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa). Valoarea operatiunii se raporteaza prin declaratia informativa cod 390 aferenta perioadei fiscale in care a fost emisa de catre partenerul intracomunitar, de exemplu prin declaratia aferenta lunii ianuarie 2015.

Pentru ca operatiunea sa fie considerata reala, este recomandabil ca pe factura emisa sa se inscrie numarul contractului incheiat intre cei doi parteneri, de exemplu contractul de management si administrare, iar suma din factura sa fie justificata pe baza de calcule atasate.

In alta ordine de idei, dosarul preturilor de transfer se intocmeste numai daca este solicitat de catre organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 222 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer „In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer.”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 20 aprilie 2015

Leave a Reply