Speta: Reduceri comerciale

Speta: Reduceri comerciale

Pentru azi situatia  reducerilor comerciale acordate pentru prestarile de servicii, porneste de la o societate de prestari servicii (consultanta) care incheie contracte cu persoane juridice in care stipuleaza:
a) prima luna se acorda o reducere de 50%;
sau
b) prima luna se acorda o reducere de 100%.

Vom vedea astfel cum se intocmesc facturile, precum si care vor fi inregistrarile contabile, atat pentru prestator, cat si pentru beneficiar.

Situatia prezentata se refera la acordarea unor reduceri comerciale direct pe factura. In reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, situatia este prezentata la punctul 51 alin. (3) si (4).

Daca reducerea este acordata direct pe factura, la cumparator, reducerea ajusteaza pretul de achizitie in sensul reducerii acestuia.

Daca reducerea este acordata ulterior facturii, atunci reducerea se va inregistra cu ajutorul contului 609 „Reduceri comerciale primite” – la cumparator, respectiv cu ajutorul contului 709 „Reduceri comerciale acordate” – la furnizor, pe seama conturilor de terti.

Insa din cele relatate de dvs, inteleg faptul ca reducerea este acordata pe aceeasi factura cu evidentierea serviciului propriu-zis.

In aceasta situatie, inregistrarile contabile vor fi urmatoarele:
a) prima luna reducere 50%
Factura:
1) servicii consultanta  cantitate 1   pret 1000 lei    valoare  1000 lei      tva  240 lei
2) reducere 50%         cantitate – 1  pret   500 lei    valoare  -500 lei      tva -120 lei
Total                                                                               500 lei            120 lei
Total de plata = 620 lei.

La prestator:
4111 = 704    500 lei
4111 = 4427  120 lei.

Conform punctului 33 alin. (1) din Reglementari,  cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vinzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

Aceeasi idee este reluata la punctul 250 alin. (2) din Reglementari, conform caruia cifra de afaceri neta, in sensul prezentelor reglementari, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.

La beneficiar:
628 = 401    500 lei
4426 = 401  120 lei.

Asadar, conform punctului 51 alin. (3) mentionat in incipit, cheltuiala privind serviciul primit de beneficiar se va inregistra in contabilitata la valoarea diminuata cu reducerea inscrisa in factura emisa de prestator.

La ambii parteneri, in declaratia 394 factura va aparea cu valorile de 500 lei (baza) si 120 lei (tva), iar la „numar facturi” va fi trecut 1.

b) prima luna reducere 100%

Factura:
1) servicii consultanta    cantitate 1   pret   1000 lei    valoare  1000 lei      tva  240 lei
2) reducere 100%         cantitate – 1  pret   1000 lei    valoare -1000 lei      tva -240 lei
Total                                                                                       0
Total de plata = 0 lei.

La prestator:

Chiar daca factura are valoare zero, negenerind in contabilitate inregistrari contabile, aceasta va trebui inregistrata cumva, astfel incit sa apara ca numar in jurnalul de vinzari (in ordine cronologica), cu valori zero.

La beneficiar

In mod similar, factura trebuie inregistrata in jurnalul de cumparari ca numar, in ordine cronologica, cu valori zero, chiar daca nu sint generate inregistrari contabile.

La ambii parteneri, factura va fi declarata in declaratia 394, cu valori zero, dar mentionata cu 1 la rubrica „numar facturi”.

Totusi, reglementarile contabile nu o prevad reducere comerciala de 100%, iar baza de impozitare a TVA, conform art. 137 alin. (3) litera a) din codul fiscal, nu cuprinde reduceri comerciale, dar nu ca nu trebuie colectat TVA deloc, asatfel incit se poate interpreta, din punct de vedere fiscal, pentru reducerea de 100%, ca prestatorul nu a colectat nici un pic de TVA la produsele / serviciile livrate, iar la un eventual control s-ar putea proceda la ajustarea TVA dedusa pentru achizitiile aferente serviciului respectiv, nefiind considerate ca au fost efectuate pentru operatiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.

Ca recomandare, in loc de reducere de 100% puteti sa practicati o reducere de 99%.

Sursa: fisclaitatea.ro

Data aparitiei: 07 octombrie 2014

Leave a Reply