Speta: Recuperare creanta

Speta: Recuperare creanta

Cazul urmator aduce in prim-plan o societate care a incheiat un contract de mandat cu o societate de recuperari pentru recuperarea creantei in valoare de X lei de la un client intrat in insolventa. TVA-ul aferent facturilor emise va deveni exigibil la incasarea contravalorii facturilor sau la incheierea contractului de mandat? Nu este vorba de cedarea creantei. Care sunt inregistrarile contabile pe care le va face societatea?

Evidentierea in contabilitate a creantelor incerte se face in conformitate cu prevederile legale. Din intrebarea dvs inteleg ca societatea dvs aplica TVA la incasare si doriti sa stiti cand devine exigibila TVA aferenta facturilor neincasate emise catre un partener aflat in procedura de insolventa.

Conform Codului fiscal, exigibilitatea taxei intervine:

Art. 145 – (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

(11) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3) – (8) este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

(12) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3) – (8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 1342 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) – (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160.

Norme:

(13) in scopul aplicarii prevederilor art. 145 alin. (11) si (12) din Codul fiscal:
a) in cazul in care plata se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie si bilet la ordin, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/prestarii de servicii efectuate de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare, este:
1. data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia in situatia in care cumparatorul este emitentul instrumentului de plata, indiferent daca incasarea este efectuata de furnizor/prestator ori de alta persoana;

2. data girului catre furnizor/prestator, in situatia in care cumparatorul nu este emitentul instrumentului de plata, in acest scop fiind obligatorie pastrarea unei copii a instrumentului de plata in care este mentionata si persoana catre care a fost girat instrumentul de plata;
b) in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator, data platii este data inscrisa in extrasul de cont ori alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidentiata in extrasul de cont, nu este considerata plata;
c) in cazul platilor prin banca de tipul transfer-credit, data platii contravalorii totale/partiale a achizitiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplica sistemul TVA la incasare este data inscrisa in extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;
d) in cazul cesiunii de creante si al compensarii, se aplica corespunzator prevederile pct. 162 alin. (9), respectiv pct. 162 alin. (10), pentru a determina data platii;
e) in cazul platii in natura, data platii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrare/prestarea care reprezinta contrapartida pentru achizitia de bunuri/servicii efectuata.

Daca, contractual de mandat nu cuprinde si elemente de cesiune a creantei ci doar ii mandatati sa recupereze creantele in numele si pentru dvs, atunci exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii totale sau partiale a facturilor sau la data inchiderii procedurii de faliment a clientului (se ajuteaza baza de impozitare).

Inregistrarile contabile pot fi:

In cazul incasarii totale sau partiale a facturilor emise catre partenerul aflat in insolventa:

5121 Conturi curente la banci / 5311 Casa = 411 Clienti / 4118. Clienti incerti sau in litigiu
4428 TVA neexigibila aferenta TI = 4427 TVA colectata

In cazul inchiderii procedurii de faliment (pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile), se emite factura de ajustare a bazei de impozitare conform Codului fiscal art.138 lit d):

411 Clienti = 4427 TVA colectata cu semnul minus
4428 TVA neexigibila aferenta TI = 4427 TVA colectata

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 22 septembrie 2015

Leave a Reply